Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo vesillä liikkujille uudet ja tarkemmat merikartat. Uudistus on edennyt nyt pohjoisesta Uuteenkaupunkiin: Selkämeren uusi merikarttasarja E (Selkämeri) on julkaistu. Uuden karttasarjan syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi.

N2000 väylä -ja merikarttauudistuksen myötä merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Sillä korvataan nykyinen teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva taso. Siirtyminen uuteen vertaustasoon vaikuttaa merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin.

Koska N2000-järjestelmän nollataso on nykyisen meriveden keskivesipinnan (MSL) alapuolella, syvyyslukematkartoilla pienenevät vertaustason muutoksesta johtuen keskimäärin 10–20 cm. Vastaavasti Ilmatieteen laitoksen esittämät N2000-vedenkorkeuslukemat ovat saman verran suurempia. Käytettävissä oleva vesisyvyys säilyy siis veneväylilläkin entisellään, kun käytetään N2000-vedenkorkeustietoa.

"Vesillä tulee kiinnittää huomiota siihen, minkä korkeusjärjestelmän mukainen merikartta on käytössä. Kun käytössä on uusi N2000-järjestelmässä oleva merikartta, tulee merivedenkorkeudet katsoa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisina", kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen

Myös uudet rannikko- ja satamakartat Raumalta Uuteenkaupunkiin julkaistu

Uudelle merikarttasarjalle on tehty lukuisia väyliin ja merenkulun turvalaitteisiin liittyviä muutoksia ja päivityksiä. Kartalle on lisätty uutta merenmittaustietoa ja huomioitu maankohoamisen vaikutus vuosikymmenten aikana.

Karttasarjan eteläosissa on ensimmäistä kertaa käytössä uusi karttasymboli: aluemainen esitystapa kuvaamaan kivikkoisia alueita merikartalla.

Kevään aikana on julkaistu myös uudet N2000-rannikko- ja satamakartat Raumalta Uuteenkaupunkiin (40, 41, 127) sekä alueen elektroniset merikartat (ENC). Sisävesiltä on julkaistu uusi merikarttasarja N (Tampere-Virrat).

Uudistuksen tarkkaa etenemistä voi seurata Traficomin verkkosivuilta.