Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksien saatavuudessa alueellisia eroja - takseja heikommin saatavilla harvempaan asutuilla alueilla

Taksien asemapaikkavelvoitteen poistuttua vuonna 2018 taksiyritykset ovat voineet vapaasti määrittää omat toimialueensa ja -aikansa. Taksipalvelujen sijoittuminen tapahtuu nyt entistä selvemmin markkinaperusteisesti kysynnän ohjaamana eli taksipalvelut ovat keskittyneet aiempaa enemmän väkirikkaimmille alueille. Harvempaan asutuilla alueilla taksipalveluita on heikommin saatavilla erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Väkirikkaimmissa kunnissa taksien määrä on pääosin kasvanut ja useimmissa harvempaan asutuissa kunnissa vähentynyt. Eniten taksipalveluja oli vuonna 2022 tarjolla väkirikkaimmilla alueilla, missä kysyntä on tasaista ja parhaiten ennakoitavissa. "Kaupunkimaiset kunnat eli viidesosa kunnista kattaa 75 % taksien toimialueista. Harvempaan asutuissa kunnissa markkinaehtoisen taksiliikenteen määrä saattaa jäädä hyvinkin pieneksi, sillä yhteiskunnan korvaaman taksiliikenteen osuus on usein merkittävä," kertoo erityisasiantuntija Tuomas Kiiski

"Asukasta kohden taksiliikennettä on harvemmin asutuilla alueilla parhaimmillaan vain puolet kaupunkimaisiin kuntiin verrattuna. Ero on vielä suurempi viikonloppuina ja erityisesti ilta ja yöaikoina, jolloin takseja ei välttämättä ole saatavilla kaupunkien ulkopuolella", toteaa Kiiski. 

Kartalla taksien lukumäärä kuntakohtaisesti vuonna 2022. Taksien lukumäärä vaihtelee huomattavasti kuntien välillä yhdestä jopa yli tuhanteen.
Kuva: Taksien lukumäärä vaihtelee huomattavasti kuntien välillä yhdestä jopa yli tuhanteen.

Kaupungeissa taksin tilausajat lyhyempiä ja helpommin ennakoitavissa 

Koko maan osalta välityspalveluntarjoajien kautta kulkeneiden taksikyytien keskimääräinen tilausaika oli vuonna 2022 noin 8 minuuttia. Maakuntien välillä keskimääräiset tilausajat vaihtelivat 7 minuutista 13 minuuttiin. Keskimääräisen tilausajan pituuden lisäksi alueellisesti on myös huomioitava, kuinka paljon tilausajat vaihtelevat tilauksesta toiseen. "Kaupungeissa tilausaikojen ennakointi on asiakkaalle helpompaa, koska siellä tilausaikojen vaihtelu on keskimäärin pienempää", toteaa Kiiski.

Arkisin taksin tilausajat ovat keskimäärin lyhyempiä kuin viikonloppuna. Kaupungeissa tunti- ja päiväkohtainen vaihtelu on verrattain pientä vaihdellen 7 ja 9 minuutin välillä. Muualla erot ovat merkittävämmät – arkisin 9–14 minuuttia ja viikonloppuisin 14–21 minuuttia. Kaupungeissa sekä arkisin että viikonloppuisin yli 90 % kyydeistä saapuu 15 minuutissa. Sen sijaan harvempaan asutuilla alueilla osuudet jäävät heikommiksi. Arkisin ilta- ja yöaikaan reilut 75 % kyydeistä ja viikonloppuisin vastaavaan ajankohtaan lähes 65 % kyydeistä saapuu 15 minuutissa. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti säännöllisen tiedonkeruun taksimarkkinoista huhtikuussa 2022. Taksipalvelujen saatavuuden tilannekuva on muodostettu kerättyjen seuranta-aineistojen sekä luparekisteritietojen pohjalta. Palveluiden saatavuus voidaan määritellä tarjonnan kyvykkyydeksi vastata kysyntään. Saatavuutta tarkastellaan viidestä näkökulmasta, joista kolmea ensimmäistä (taksien lukumäärä, tilausaika ja väestöön suhteutettu taksiliikennemäärä) käsitellään nyt julkaistavassa tiedotteessa ja tieto.traficomin saatavuuden tilastosivulla. Vuoden 2022 lopulla toteutetun Taksiliikenteen palvelutasokyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2023 ja saatavuuspuutteita koskevat tulokset julkaistaan syksyllä 2023. Lisäksi Traficom on julkaissut helmi-maaliskuussa taksiliikenteen tarjontaa ja hintoja koskevia tietoja.