Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset PEL M2-16 ja TRG M1-6 on uudistettu

Liikenne- ja viestintävirasto on 6.10.2020 antanut uudistetut ilmailumääräykset PEL M2-16, Kansallinen tarkastuslentäjän valtuutus, ja TRG M1-6, Kansallinen tarkastuslentotoiminta. Määräykset tulevat voimaan 6.11.2020.

Määräykset koskevat sellaista tarkastuslentotoimintaa, joka tapahtuu EASA-asetuksen 2018/1139 liitteessä I tarkoitetuilla tai muutoin EU-sääntelyn ulkopuolelle jäävillä ilma-aluksilla. EU-sääntelyn ulkopuolelle ja siten kansallisten määräysten varaan jäävät esimerkiksi historialliset ilma-alukset, entiset sotilasilma-alukset, harrasterakenteiset ja experimental-ilma-alukset, ultrakevytlentokoneet ja autogirot, samoin kuin liitteessä I määritellyn painorajan alittavat purje- ja moottoripurjelentokoneet sekä tilavuusrajan alittavat ilmapallot. Lisäksi kansalliset tarkastuslentomääräykset tulevat koskemaan EASA-asetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisen poikkeusmahdollisuuden (ns. ultrakevyiden opt-out) alaisia ilma-aluksia, kun tämä poikkeusmahdollisuus otetaan Suomessa ilmailulainsäädännön muutoksilla käyttöön 1. tammikuuta 2021 alkaen.

Määräyksestä PEL M2-16 on poistettu ne osat, jotka koskevat lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista EU-sääntelyn piiriin siirtyneitä lentolupakirjoja ja kelpuutuksia varten. Määräykseen on lisätty vanhasta määräyksestä puuttuneet kokemusvaatimukset autogirotarkastuslentäjille ja lennonopettajien tarkastuslentäjille. Lentokoneiden tarkastuslentäjän valtuutuksen (FE(A)) haltijoille, joilla on opetusoikeus ultrakevyillä lentokoneilla, annetaan oikeus ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja myös ultrakevytlentokoneilla ilman erillisen valtuutuksen hankkimista.

Päivitetty määräys TRG M1-6 koskee kaikkea kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvaa tarkastuslentotoimintaa, eikä siis aiemman määräyksen tavoin yksinomaan harrasteilmailun tarkastuslentoja. Samassa yhteydessä kumotaan vuonna 2000 annettu määräys TRG M1-5, Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset, jonka EU-sääntely on suurelta osin syrjäyttänyt. Uudessa määräyksessä lentokokeen tai tarkastuslennon hyväksymisraja on muutettu linjaan EU-vaatimusten kanssa niin, että jatkossa yhden kohdan hylätty suoritus johtaa kyseisen tarkastuslennon osan hylkäämiseen. Aiemman määräyksen TRG M1-6 mukaan viiden kohdan hylätty suoritus johti koko kokeen hylkäämiseen. Jos enemmän kuin yksi osa on hylätty, lentokoe tai tarkastuslento on uusittava kokonaan; muutoin riittää kun hylätty osa uusitaan. Kansallisten lentokoe- ja tarkastuslento-ohjelmien jako ”osiin” edellyttää viranomaiselta tarkastuslentolomakkeiden päivitystä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jani Hottola, puh. 029 534 5295, jani.hottola(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi