Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tehdään kävelybuumista pysyvä ilmiö ja parannetaan nuorten turvallisuutta liikenteessä − hae tukea kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen

Kunnille, kaupungeille ja yleishyödyllisille organisaatioille on tarjolla tukea liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kestävän liikkumisen edistämiseen. Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksilla ja tieliikenneturvallisuuden hankeavustuksilla voi tällä kertaa vastata mm. koronahaasteisiin joukkoliikenteessä, tehdä erilaisia liikkumispalvelukokeiluja tai kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmia. Tieliikenneturvallisuuden hankeavustuksilla voi mm. tukea nuorten liikenneturvallisuutta tai tutkia uuden tieliikennelain vaikutuksia. Haut ovat auki marraskuun loppuun.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on avannut vuosittaiset liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden valtionavustushaut. Osana liikkumisen ohjausta on tänä vuonna mukana myös oma, kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin tarkoitettu hakunsa. Hakemukset vuodelle 2021 tulee jättää viimeistään 30.11.2020.

"Toivomme avustusten tuovan niin kuntiin, kaupunkeihinkin kuin tuen piirissä oleviin organisaatioihinkin positiivista virettä kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden ideointiin tässä muuttuneessa arjessa. Toivottavasti mahdollisimman moni taho lähtisi pohtimaan, miten kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden avustukset parhaiten hyödyttäisivät juuri paikallista ympäristöä ja tukisivat asukkaiden tarpeita", kannustaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Miten tuetaan kestävää liikkumista korona-aikana ja sen jälkeen - ja mitä se vaatisi suunnittelulta?

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaetaan yhteensä n. 1,15 miljoonaa euroa, joista n. 250 000 euroa on tarkoitettu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin. Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Avustettavien hankkeiden tulosten ja menetelmien tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten osalta vuodelle 2021 toivotaan hakemuksia erityisesti seuraavista teemoista:

1)   Kestävän liikkumisen suunnittelu

  • Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat. Teemassa rahoitetaan kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista, strategisen tason suunnittelua seudulla tai kunnassa.
  • Pysäköintipolitiikat. Teemassa rahoitetaan kunnan tai seudun pysäköintipolitiikan tai -strategian laadintaa.
  • Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat. Teemassa rahoitetaan kuntien ja seudullisten kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaa tai päivittämistä.

2)   Kestävä liikkuminen koronan aikana ja sen jälkeen

  • Joukkoliikenteen markkinointi luottamuksen palauttamiseksi ja turvallisten matkustustapojen viestimiseksi. Tämän teeman alla rahoitetaan paikallisen, seudullisen ja pitkämatkaisen joukkoliikenteen uusasiakasmarkkinointia sekä aiemmin joukkoliikennettä käyttäneisiin kohdistuvaa markkinointia.
  • Kävelybuumi pysyväksi ilmiöksi. Teemassa rahoitetaan viestinnällisiä ja markkinointiin liittyviä hankkeita, joilla lisätään korona-aikana jo lisääntynyttä kävelyn houkuttelevuutta entisestään eri väestöryhmissä ja erilaisilla matkoilla.
  • Liikkumispalveluiden kokeilu ja kehittäminen turvallisuus huomioiden. Tässä teemassa rahoitetaan erilaisten jaettujen liikkumispalveluiden kokeilu- ja kehittämishankkeita, joissa pyritään myös varmistamaan palveluiden turvallisuus käyttäjille, niin liikenneturvallisuuden kuin koronaturvallisuudenkin kannalta.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja muut yleishyödylliset yhteisöt. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat ovat tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille. Valtionavustusta voidaan myöntää valtionavustusasetuksen mukaan enintään 75 % hankkeen kustannuksista.

Miten nuorten liikenneturvallisuutta voisi parantaa ja miten uusi tieliikennelaki on vaikuttanut liikenneturvallisuuteen?

Neljännen kerran järjestettävän tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustuksina jaetaan yhteensä n. 200 000 euroa.  Tarkoituksena on jälleen löytää sellaisia hankkeita, joista saatavia tuloksia, kokemuksia ja konsepteja voidaan hyödyntää myös muilla alueilla.

Vuodelle 2020 toivotaan hankehakemuksia erityisesti seuraavista tieliikenteen turvallisuuden kannalta tärkeistä teemoista:

  • Nuorten liikenneturvallisuus. Teemassa kannustetaan hakijoita pohtimaan ratkaisuja nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseksi poikkihallinnollisesti, yhdistämällä nuorten kanssa toimivien tahojen ideoita ja resursseja yhteen.
  • Tieliikennelain uusien ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset. Teemassa kannustetaan käynnistämään vaikutusselvityksiä uuden tieliikennelain mahdollistamien järjestelyjen käyttöönoton liikenneturvallisuusvaikutuksista.

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat, kuntayhtymät sekä muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Valtionavustusta voidaan myöntää jopa 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, tyypillisin avustusosuus on kuitenkin 50 %.

Lisätietoja:

Hae liikkumisen ohjauksen valtionavustusta  

Hae tieliikenteen turvallisuuden hankeavustusta  

Liikkumisen ohjauksen tukea aikaisemmin saaneet hankkeet

Tieliikenneturvallisuuden hankeavustusta aikaisemmin saaneet hankkeet  

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset: ylitarkastaja Toni Bärman, p. 029 534 6764, toni.barman(at)traficom.fi

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat: ylitarkastaja Virpi Ansio, p. 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi

Liikenneturvallisuuden hankeavustukset: johtava asiantuntija Annu Korhonen, p. 029 534 5229, litu.valtionavustus(at)traficom.fi