Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tekstityksen laadussa havaitut puutteet velvoitetaan korjaamaan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Tekstityksen pitää olla lain mukaan käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Traficomin tehtävänä on edistää esteettömien mediapalvelujen tarjontaa erityisryhmille.

Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitys on tärkeää, jotta kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Tekstityksestä on apua myös muille, esimerkiksi iäkkäille tai kieltä opiskeleville. Tekstityspalvelu pitää tarjota ohjelman alkuperäiskielellä eli suomenkielisissä ohjelmissa suomeksi ja ruotsinkielisissä ruotsiksi. Tekstityspalvelu tulee toteuttaa laadukkaasti siten, että tekstitys on käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Tekstitysvelvollisuus koskee Yleisradiota sekä MTV3:a ja Nelosta.    

Nelonen-kanavan tekstityksessä huomattavia puutteita

Traficom pyysi selvitykset kaikilta velvoitteiden alaisilta toimijoilta. Traficom havaitsi Nelonen-kanavalla perustavaa laatua olevia ongelmia tekstityksen ja ohjelmasisällön vastaavuudessa, tekstitetyn kielen virheettömyydessä, tekstityksen luettavuudessa ja miellettävyydessä sekä tekstityksen viiveettömyydessä. 

Selvitystensä perusteella virasto katsoo Sanoma Media Finland Oy:n rikkoneen sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, jonka mukaan tekstityspalvelu tulee toteuttaa laadukkaasti siten, että tekstitys on käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää.

Traficom velvoittaa Sanoma Media Finland Oy:n jatkossa varmistumaan siitä, että sen Nelonen-kanavan tekstityspalvelu on toteutettu laadukkaasti. Traficom edellyttää 5.8.2022 mennessä selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin päätöksen johdosta on ryhdytty, miten tehdyt toimenpiteet ovat konkreettisesti parantaneet tekstityksen laatua sekä, miten muutokset näkyvät ohjelmien tuotannossa ja täten ohjelmien katsojille.

Taustaa

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä ohjelmistojen saattamisesta näkö- ja kuulorajoitteisten saataville muutettiin vuoden 2021 alusta lukien. Aiempien määrällisten velvoitteiden lisäksi lakiin lisättiin tekstityksen laatuun liittyvä velvollisuus.

Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyydestä on Traficom julkaissut ohjeistuksen 1.10.2021. Ohjeistuksessa on esitetty ne kriteerit, joita virasto ainakin pitää laadukkaan tekstityksen olennaisina osina. 

Lisätietoja

Lakimies Eliisa Reenpää, p. 0295 390 418, eliisa.reenpaa@traficom.fi

Erityisasiantuntija Tiina Aaltonen, p. 0295 390 526, tiina.aaltonen@traficom.fi