Teletoiminnan tulot laskivat vuonna 2019 - kasvua vain tv- ja radiosisällöistä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teleyrityksiltä keräämien tulo- ja investointitietojen perusteella teletoiminnan tulot laskivat vuonna 2019. Laskua oli myös teleyhtiöiden investoinneissa. Ainoastaan tv- ja radiopalvelujen sisältötoiminnassa nähtiin kasvua.

Teletoiminnan kokonaisliikevaihto supistui noin 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Aiemmista vuosista poiketen matkaviestinverkkojen liikevaihto ei kasvanut, vaan laskua oli 3 prosenttia. Kiinteän verkon palvelut ovat olleet vähenemään päin jo pidempään ja vuonna 2019 laskua oli noin 6 prosenttia. Toiminnan painopiste jatkaa siirtymää kohti langatonta viestintää. Muista liiketoiminta-alueista poiketen teleyritysten tarjoamien tv- ja radiopalvelujen sisältötoiminta kasvoi kaikkiaan 5 prosenttia.

Vuonna 2019 teletoiminnan liikevaihto kokonaisuudessaan oli 3,35 miljardia euroa. Tästä valtaosa, noin 2 miljardia kertyi matkaviestinverkon palveluista. Kiinteän verkon osuus oli noin 1 miljardi ja teleyritysten tarjoamien tv- ja radiopalvelujen osuus oli 0,34 miljardia. 

Teleyhtiöiden investoinneissa on yleisesti vuosittain suurta vaihtelua. Viime vuonna investoinnit laskivat kaikkiaan 2 prosenttia. Sekä kiinteän- että matkaviestinverkon investoinnit laskivat molemmat noin 10 prosentin vauhdilla. Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat yhteensä hieman alle 500 miljoonaa euroa, joka on noin 15 prosenttia telepalveluista kertyneestä liikevaihdosta. Valokuituinvestointeja, jotka tukevat osin myös matkaviestinverkkoa, tehtiin runsaan 170 miljoonan euron edestä, summassa ei ollut juurikaan muutosta edelliseen vuoteen.

Teleyritysten välisissä voimasuhteissa ei tapahtunut muutosta. Elisan ja Telian teletoiminnan liikevaihdot ovat samassa suuruusluokassa, Elisalla 35 prosenttia ja Telialla 34 prosenttia markkinoista. DNA:n osuus oli 22 prosenttia ja muut yli 200 teleyritystä muodostivat yhteensä noin 9 prosenttia liikevaihdosta. 

Teletoiminnan liikevaihto 

Teletoiminnan investoinnit

Lisätiedot

Viestintämarkkina-asiantuntija Torsti Alhava, p. 0295 390 534, torsti.alhava(at)traficom.fi, Twitter: @AlhavaTorsti (Ulkoinen linkki)