Tiedote henkilöliikenneluvan haltijoille: Säännöllisen henkilöliikenteen aikataulumuutoksiin helpotusta – ilmoitus tulee tehdä viimeistään 5 päivää ennen muutosta

Säännöllisen henkilöliikenteen aloittamisesta, lopettamisesta ja muutoksista ilmoittamiseen riittää 31.10.2020 asti viiden päivän ennakointiaika aikaisemman 60 päivän sijaan. Muutokset kannattaa kuitenkin ilmoittaa mahdollisimman pian. Näillä liikenteen lainsäädäntöön ehdotetuilla väliaikaisilla muutoksilla on tarkoitus helpottaa kansalaisten ja yritysten arkea.

Eduskunta on hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön esitetyt väliaikaiset muutokset (Ulkoinen linkki). Muutoksilla on tarkoitus helpottaa mm. henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajien mahdollisuuksia reagoida nykyistä nopeammin aikataulujen muutostarpeeseen. Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan 1.6.2020.

Muutos koskee ilmoitusvelvollisuutta säännöllisen henkilöliikenteen aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista. Tavallisesti kuljetuspalvelun tarjoajan on ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista viimeistään 60 päivää ennen suunniteltuja muutoksia. Ilmoitukset tulee tehdä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Johtuen vallitsevasta poikkeustilanteesta ilmoittamisaikaa lyhennetään nyt viiteen päivään. Muutoksista kannattaa kuitenkin ilmoittaa mahdollisimman nopeasti, jotta tieto tavoittaa tarvitsijat ja hyödyttää näin sekä alaa että asiakkaita.

Koronatilanteen johdosta joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet, mikä on synnyttänyt yrityksille tarpeen vähentää liikennettä sekä muuttaa reittejä ja aikatauluja. Nykyinen velvoite ilmoittaa mahdollisista aikataulumuutoksista viimeistään 60 päivää etukäteen rajoittaisi joukkoliikenteen toimijoiden mahdollisuuksia sopeuttaa liiketoimintaansa muuttuvissa olosuhteissa. Poikkeusolosuhteissa yrityksillä tulisi olla kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin nykyistä joustavammin.

Ilmoitus tehdään Traficomin liikkumispalvelukatalogissa NAPissa sähköisen lomakkeen avulla. Tarkempi ohjeistus löytyy Traficomin verkkosivuilta kohdasta ilmoita markkinaehtoisen säännöllisen henkilöliikenteen muutostiedot (Ulkoinen linkki).

Kyseinen viiden päivän ilmoitusaika on voimassa 31.10.2020 saakka.

Lisätietoja muista liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön esitetyistä väliaikaisista muutoksista ministeriön tiedotteesta: Liikenteen lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia – eduskunta hyväksyi lakipaketin sisällön (Ulkoinen linkki) (20.5.2020).

Lisätietoja

NAP-helpdesk p. 029 534 5454 (arkisin 9-15), nap(at)traficom.fi