Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tiedote ilma-alusten omistajille: Ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloon jatkoa tarvittaessa

Koronatilanteen vuoksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ottaa käyttöön menettelyjä, joiden avulla ilma-alusten lentokelpoisuuteen voidaan myöntää jatkoa niin kansallisten kuin EASA-ilma-alustenkin osalta. Poikkeusluvan vaatimuksia on päivitetty EASAn esityksestä.

Kansallisten ilma-alusten omistajat

Kansallisten ilma-alusten (ns. liite 1 ilma-alukset), joiden lentokelpoisuudesta vastaa omistaja, osalta otetaan käyttöön ilmailumääräyksen AIR M16-1 kohdan 6 mukainen menettely.

Tällä menettelyllä ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastusta voidaan siirtää. Siirto voi olla 6 kuukautta voimassa olevan lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen päättymispäivästä, mutta korkeintaan 31.12.2020 saakka.

Kuuden kuukauden jatkon voi saada hakemuksesta joka tehdään lomakkeella LU3501. Hakemuslomakkeeseen suosituksen laatijan kohdalle kirjoitetaan merkintä ”AIR M16-1 kohta 6 mukainen menettely”. Mukaan liitetään kopio voimassa olevasta lentokelpoisuuden tarkastustodistuksesta (ARC) ja rekisteröimistodistuksesta. Traficom myöntää uuden lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (ARC) edellisen voimassa olevan tarkastustodistuksen päättymispäivästä 6 kuukautta eteenpäin, mutta korkeintaan 31.12.2020 saakka.

Traficom veloittaa toimenpiteestä maksuasetuksen mukaisen hinnan 50€.

Ilmailumääräys AIR M16-1 mukainen suositusraporttimenettely on käytettävissä normaalisti, jos valtuutettu lentokelpoisuustarkastaja on käytettävissä.

Ei-valvotussa ympäristössä olevat EASA-ilma-alusten omistajat

Traficom on päättänyt myöntää lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon lisäpidennys Osa ML ilma-aluksille.Vaatimuksia on päivitetty EASAn esityksestä.

Poikkeukset ovat voimassa 8.4.2020–31.07.2020.Tämän poikkeuksen myöntämisen tarkoituksena on lieventää häiriöitä tilanteessa, jossa lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilöstöä ei ole käytettävissä suorittamaan fyysisiä tarkastuksia.

Alkuperäistä lentokelpoisuuden tarkastustodistusta ARC voidaan jatkaa 6 kuukautta, jos lentokelpoisuustarkastuksen fyysinen osuus ei ole mahdollista.

Tarkemmat tiedot poikkeuksesta ja sen ehdoista: Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon lisäpidennys ei kaupallisessa käytössä oleville ilma-aluksille, jotka eivät ole vaativia moottori-käyttöisiä ilma-aluksia (CMPA)

Linkit täytettävään lomakkeeseen p oikkeusluvan mukainen asiakirjojen lentokelpoisuustarkastusmenettely ja ilmoituslomakkeeseen lentokelpoisuuden tarkistuksesta tai jatkosta (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Sähköpostitse: lentokelpoisuus(at)traficom.fi

Vaatimuksia on päivitetty EASAn esityksestä sekä lisätty lomakelinkit.