Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedote kunnille: Valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen

Kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrastruktuurihankkeisiin tarkoitettu valtionavustus on nyt haettavana 30.9.2019 saakka.

Liikenne- ja viestintäministeriön keväällä 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on 30 %:n kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman yhtenä toimenpiteenä on Investointiohjelma kuntien katuverkolla sijaitseviin kävelyn ja pyöräilyn hankkeisiin.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja kuntien katuverkolla. Vuonna 2019 investointiohjelman kautta kunnille ja kaupungeille jaetaan valtionavustusta yhteensä 3 500 000 euroa. Tukisummalla pyritään mahdollisuuksien mukaan rahoittamaan 6 - 10 eri hanketta. Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. 

Hankehakemuksia toivotaan seuraavista teemoista:

•    uudet kävelyn ja pyöräilyn reitit kaupunkiseuduilla (työmatkareitit, laatukäytävät)
•    nykyisten kävelyn ja pyöräilyn reittien kehittäminen kaupunkiseudulla
•    matkaketjut, esim. pyöräpysäköinnin kehittäminen.

Hankkeiden valinnassa ja avustuspäätöksiä tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota hankkeiden vaikutuksiin eli siihen, paljonko hankkeen arvioidaan lisäävän kävelyn ja/tai pyöräilyn määriä tai vaikuttavan kulkutapaosuuksiin kohdealueella.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.9.2019 klo 16.00.

Hakulomake ja lisätietoa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivulla .

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asiantuntija Kati Hyvärinen, p. 029 534 6704, kapy.valtionavustus(at)traficom.fi