Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on selvittänyt matkaviestinverkon palvelujen saatavuutta Itä-Suomen alueella 21.-23.11.2023. Mittaustulosten mukaan viestinnän peruspalvelut eli puhelin- ja laajakaistayhteydet pääsääntöisesti toimivat alueella. Joillain yksittäisillä alueilla kuuluvuus oli heikompi ja mahdollisia ongelmapaikkoja ratkotaan yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Traficom ryhtyi mittaamaan matkaviestinverkon kuuluvuutta Itä-Suomen alueella virastoon tulleiden kuuluvuusongelmien yhteydenottojen johdosta.

Traficom vastaanotti noin 130 asiakasyhteydenottoa Itä-Suomen alueelta sen jälkeen, kun 3G-matkaviestinverkon sulkemisesta ja kuuluvuusongelmista Itä-Suomessa uutisoitiin. "Vanhoja 3G-matkaviestinverkkoja suljetaan, koska uudemmilla verkkoteknologioilla (4G ja 5G) saadaan palveluiden käyttäjille paremmat yhteydet ja kuuluvuus kaikkialla – myös rajaseudulla", toteaa radiotarkastusasiantuntija Jukka Pihonen. Tämä on kansainvälisesti tapahtuva kehitys, jota operaattorit toteuttavat parhaillaan myös Suomessa. Uudemmat matkaviestinteknologiat ovat myös tehokkaampia, ympäristöystävällisempiä ja tietoturvallisempia kuin vanhat verkkoteknologiat.

Yhteydet toimivat Itä-Suomen alueella pääsääntöisesti

Traficomin tekemillä mittauksilla selvitettiin matkaviestinverkkojen saatavuutta ja puhelujen ja laajakaistayhteyksien toimivuutta. Mittaukset tehtiin pääosin Lappeenrannan, Imatran, Rautjärven, Parikkalan, Miehikkälän ja Ruokolahden alueilla. Kuuluvuusmittauksia suoritettiin erityisesti niiden osoitteiden läheisyydessä, joista oli tullut yhteydenottoja. Mittaustulosten perusteella yleisempää kuuluvuusongelmaa ei alueella ole havaittavissa ja palvelut olivat kattavasti saatavilla 4G-verkossa.

Viestinnän peruspalvelut eli puhelin- ja laajakaistayhteydet näyttäisivät pääsääntöisesti toimivan alueella. Joitain yksittäisiä heikomman kuuluvuuden sijainteja haja-asutusalueilla kuitenkin löytyi ja näitä ratkotaan yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Näissä paikoissa viestinnän peruspalvelut ovat saatavilla ainakin rakennusten ulkopuolella, mutta sisätilojen osalta palvelujen toimivuus saattaa joissain tilanteissa vaatia erillisen ulkoantennin käyttämistä. Ulkoantennin avulla laajakaistayhteyden nopeus voidaan usein moninkertaistaa.

Kaikilla on Suomessa oikeus perustason laajakaista- ja puhelinpalveluihin kodeissaan ja yritysten toimipaikoissa. Traficom turvaa oikeuden yleispalveluun nimeämällä tarvittaessa operaattorin tarjoamaan näitä yleispalveluja niillä alueilla, joilla ei muuten olisi riittävästi kaupallista tarjontaa. "Me valvomme, että jokaisella Suomessa on toimivat perustason viestintäyhteydet", tähdentää lakimies Sari Tujunen.

Traficom valvoo myös matkaviestinverkon toimilupaehtojen noudattamista. Toimilupaehdoissa on väestö- ja tiepeittoon liittyviä velvoitteita, mutta matkaviestinverkkojen ei tarvitse kuitenkaan toimia kaikkialla Suomessa. Itärajan läheisyydessä verkkotoimilupien peittovelvoitteita ei pääosin voida soveltaa johtuen taajuuksien käyttöön liittyvistä rajoitteista. Tästä huolimatta kaikilla on alueella oikeus perustason laajakaista- ja puhelinpalveluihin.

Lisätietoja

Lakimies Sari Tujunen, p. 0295 390 336, sari.tujunen@traficom.fi

Taustaa

Mitä oikeus yleispalveluun tarkoittaa?

Kuluttajilla ja mikroyrityksillä on oikeus saada tietyt kohtuuhintaiset ja toimivat viestinnän peruspalvelut eli yleispalvelut kotiinsa tai yrityksen toimipisteeseen:

  • Laajakaistaliittymä, jonka saapuvan liikenteen nopeus on 5 Mbit/s. Asetuksen mukaan riittää, että miniminopeus on 3,5 Mbit/s, normaalinopeus 4,5 Mbit/s ja maksiminopeus 5 Mbit/s. Miniminopeudella tarkoitetaan liittymän vähimmäisnopeutta, joka toteutuu pääsääntöisesti aina. Normaalinopeus on nopeus, joka toteutuu 90-prosenttisesti jokaisen neljän tunnin mittausjakson aikana. Maksiminopeudella tarkoitetaan nopeutta, joka toteutuu ainakin osan ajasta.
  • Kiinteä tai langaton puhelinliittymä.
  • Tekstiviestipalvelu kuulo- ja puhevammaisille henkilöille.
  • Videopuhelut mahdollistava internetpalvelu.

Yleispalvelun kannalta riittää, että laajakaista- tai puhelinliittymä toimii yhdessä pisteessä kotona tai yrityksen toimipaikassa. Toimivuus voi edellyttää käyttäjältä toimenpiteitä sisätilakuuluvuuden parantamiseksi, kuten pienimuotoista antennia, joka sijoitetaan rakennuksen katolle ja suunnataan lähimpään tukiasemaan operaattorilta saatavien tietojen perusteella. Alueen yleispalveluyrityksen kautta voi saada neuvontaa antennin hankintaan ja asennukseen.

Ohjeita puhelin- ja laajakaistaliittymän toimivuus- ja saatavuusongelmissa Traficomin verkkosivuilla.  

Miten 3G-verkon alasajo vaikuttaa matkaviestinverkon kuuluvuuteen?

3G-verkon alasajo vaikuttaa erityisesti asiakkaisiin, joilla on käytössään vain 2G-/3G-verkossa toimivia laitteita. Tällaiset päätelaitteet siirtyvät 3G-verkon alasajon myötä käyttämään vain 2G-verkkoa. 2G-verkon datakapasiteetti on merkittävästi pienempi kuin 3G-verkon, mikä näkyy käyttäjälle hitaampana datayhteytenä.

3G-verkon alasajo tehdään alueellisesti ja eri aikoina. Kun verkko suljetaan hallitusti, alueella mahdollisesti esiintyvät kuuluvuusongelmat voidaan havaita ja ratkaista. 3G-verkon alasajon myötä taajuuksia vapautuu 4G- ja 5G-yhteyksien käyttöön, joten yhteyksien odotetaan parantuvan. Yleensä alueella on myös 4G-/5G-verkon peittoa, jolloin käyttäjä voi hyötyä laitteensa ja liittymänsä päivittämisestä uudempaa teknologiaa tukevaksi.

Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomin tekemistä mittauksista Elisan verkon osalta.
Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomin tekemistä mittauksista Elisan verkon osalta. Koko mittausreitin ajan puhelumittaukset toimivat normaalisti. Kartan vihreä väri kuvastaa aluetta, jolla ei mittaustulosten mukaan ollut ongelmia puhe- tai datayhteyksien toimivuudessa. Kartan punainen alue kuvaa sitä aluetta, jolla puhelumittaukset toimivat hyvin mutta kuuluvuus oli heikompi. Tällä alueella voi esiintyä kuuluvuusongelmia rakennusten sisätiloissa tai verkon ruuhka-aikoina. Kartan mustat yksittäiset kohdat kuvaavat aluetta, jolla kuuluvuus oli heikentynyt. Tällä alueella puhelut toimivat normaalisti, mutta datayhteyksissä voi esiintyä ongelmia, etenkin sisätiloissa.
Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomin tekemistä mittauksista DNA:n ja Telian verkon osalta.
Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomin tekemistä mittauksista DNA:n ja Telian verkon osalta. Nämä operaattorit käyttävät samaa matkapuhelinverkkoa tällä alueella, verkon omistaja ja ylläpitäjä on Suomen yhteisverkko Oy. Koko mittausreitin ajan puhelumittaukset toimivat normaalisti. Kartan vihreä väri kuvastaa aluetta, jolla ei mittaustulosten mukaan ollut ongelmia puhe- tai datayhteyksien toimivuudessa. Kartan punainen alue kuvaa sitä aluetta, jolla puhelumittaukset toimivat hyvin mutta kuuluvuus oli heikompi. Tällä alueella voi esiintyä kuuluvuusongelmia rakennusten sisätiloissa tai verkon ruuhka-aikoina. Kartan mustat yksittäiset kohdat kuvaavat aluetta, jolla kuuluvuus oli heikentynyt. Tällä alueella puhelut toimivat normaalisti mutta datayhteyksissä voi esiintyä ongelmia, etenkin sisätiloissa.