Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailussa kehitettiin yhteisrakentamista ja laadukkaita televerkkoja edistävä tietoliikenteen Ruutukaava-konsepti

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteisrakentamishanke on vauhdittanut erilaisten verkkojen kuten valokuitu- ja sähköverkkojen sekä kunnallistekniikan yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Keskeistä on suunnitteluvaiheessa aloitettava yhteistyö eri verkkorakentajien kesken. Tietoliikenneinfrastruktuurin konsultointia tarjoavien Fiberit Oy:n ja Tmi Kuitutallin kehittämä Ruutukaava-konsepti auttaa kuntia ja kaupunkeja löytämään kattavia ja pitkän tähtäimen ratkaisuja jo suunnitteluvaiheessa.

Konseptissa tiedonsiirtoverkkoa ei suunnitella ainoastaan yhden alueen tai tietyn käyttäjäryhmän näkökulmasta, vaan suunnittelussa huomioidaan laajasti erilaisten käyttäjien, yhteisöjen ja alueiden tarpeita. Mitä kattavammin ja paremmin verkosto on suunniteltu, sitä paremmin se palvelee käyttäjiään. Suunnittelussa otetaan huomioon myös mahdolliset keskeytykset ja varaudutaan ohjaamaan käyttäjät väliaikaisesti vaihtoehtoisiin verkkoihin. Tietoliikenteen ruutukaavassa kuntien ja kaupunkien on otettava tietoliikenneinfran suunnittelun ja rakennuttamisen ohjaaminen aktiivisesti omiin käsiin. Neutraaleina toimijoina kunnat voivat edistää palveluiden tarjontaa nykyistä tasapuolisemmin ehdoin.

Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala muistuttaa, että paikallisia valokuituverkkoja rakennetaan useimmiten markkinaehtoisesti. Tämä voi johtaa siihen, että alueen yritysten, asukkaiden sekä kunnan tai kaupungin kannalta tärkeitä putkituksia ja kaapelointeja jää kokonaan tekemättä.

- Tämä toteutusmalli voi tulla kaupungille, asukkaille ja yrityksille kalliiksi, kun katuja kaivetaan lyhytjänteisesti ja toistuvasti auki kulloisenkin kysynnän mukaan. Ruutukaava-konseptin avulla tietty alue voidaan suunnitella ja toteuttaa kattavasti kerralla kuntoon perinteistä kunnallistekniikkaa, kuitukaapeleita ja niihin liittyviä putkituksia myöten. Se vaatii yhteistyötä toimijoiden välillä jo suunnitteluvaiheessa, Peltoja-Ojala toteaa.

Hänen mukaansa muutoksen puolesta puhuu myös se, että passiivista digitaalista infraa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Älykaupungit, etävalvonta ja 5G tekevät tuloaan, ja digitalisaatio muokkaa arkista työtä kiihtyvällä vauhdilla. Käytännössä kyse on kuntien, kaupunkien ja lopulta koko Suomen kilpailukyvystä.

Ruutukaava-konseptin kehittäjät ja tietoliikenteen kaupunkisuunnittelun edistäjät Fiberit Oy:n ja Tmi Kuitutallin yrittäjät Jukka Laine ja Pauli Pullinen kiinnittivät huomiota markkinaehtoiseen, lyhytjänteiseen ja tehottomaan liityntäverkkojen rakentamiseen.     

Ruutukaavaan on otettu mallia Tukholman kaupungin omistamasta Ab Stokab-yhtiöstä. Kyseinen yhtiö vastaa Tukholman alueella yksinoikeudella neutraalina passiivisen tietoliikenneinfrastruktuurin (putkitukset, musta kuitu, laitetilat) rakentamisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja myynnistä kaikille valokuitua tarvitseville kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin.

Laineen ja Pullisen mielestä tietoliikenteen ruutukaavan edut ovatkin perinteisten kustannussäästöjen ja synergiaetujen lisäksi ylittämättömät. 

Ruutukaava avaa kilpailua ja rikkoo monopoleja kiinteiden verkkojen telepalveluissa sekä helpottaa nopeiden mobiiliverkkojen toteuttamista. Se tuo myös toimintavarmuutta esimerkiksi etätyöskentelyyn erityisesti nyt korona-aikana ja parantaa kyberturvallisuutta, jos valittavissa on kuituyhteys, mobiiliyhteys tai molemmat.

- Ruutukaavalla minimoidaan katutöiden määrää sekä vähennetään rakentamisen ja liikenteen päästöjä. Myös liikenne- ja työturvallisuus paranevat. Nopeat tietoliikenneyhteydet vähentävät liikkumisen tarvetta. Samalla kutistuu hiilijalanjälki, Laine ja Pullinen muistuttavat.

He jatkavat, että ruutukaavamallin käyttöönotto edellyttää rohkeita poliittisia päätöksiä.

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen(at)traficom.fi

Fiberit Oy/Tmi Kuitutalli, yrittäjät Jukka Laine, p. 050 62 901 jukka.laine(at)fiberit.fi ja Pauli Pullinen, p. 0400 448 528, pauli.pullinen(at)kuitu16.fi

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki)