Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficomin vuoden yhteisrakentamistekokilpailu – Caruna ja Valokuitunen asentavat kuitu- ja sähköverkot yhdessä ja yhtä aikaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu siivitti verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Yhteistyö muiden verkon rakentajien kanssa on keskeisessä roolissa. Valokuitusen ja Carunan päätös rakentaa samalla kertaa sekä sähkö- että kuituverkko tuo nopeat valokuituyhteydet pientaloalueille, joille kuitua ei muuten olisi ollut tarjolla.

Caruna suunnittelee ja rakentaa samalla kertaa sekä sähkö- että valokuituverkon osana säävarman sähköverkon rakentamista. Valokuitunen saa avaimet käteen -periaatteella valmiin valokuituverkon ja vastaa omalta osaltaan valokuituliittymien myynnistä ja palvelun tarjoamisesta. Aluksi yhteistyö koskee Carunan Lounais-Suomen ja Satakunnan aluetta, jossa noin 30 000 asiakkaan sähkönjakelun säävarmuutta parannetaan maakaapeloimalla noin 1000 kilometriä ilmajohtoa vuoteen 2022 mennessä.

Yhteisrakentamishanke osallistui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailuun, jossa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista.

̶  Kannustamme kaikkia yhteistyöhön ja etsimään uusia tapoja tehdä asioita. Yhdessä tekeminen kannattaa aina, sillä sen lisäksi että yhteisrakentaminen laskee kustannuksia, se vähentää ympäristölle syntyviä haittoja, kun samoja paikkoja ei tarvitse joka kesä kaivaa auki. Yhteisrakentamisella saavutetaan kustannussäästöjä hyödyntämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti, ja hyödyt jakautuvat kaikille, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

Carunan ja Valokuitusen yhteishankkeella on selvä linkitys Suomen digistrategiaan ja älyverkkoinfraan. Yhteisrakentamista painottava Liikenne- ja viestintäministeriön luoma digistrategia on selkeästi vauhdittanut yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet ovat mukana kehittämässä tulevaisuuden älyverkkoinfraa Suomessa. 

̶  Suomi on valokuiturakentamisessa muita Pohjoismaita jäljessä. Ilman yhteiskunnan tukea valokuitua on rakennettu lähinnä suurten kaupunkien kerrostaloihin ja keskustoihin. Yhteishankkeemme myötä olemme pystyneet tarjoamaan valokuitua yhä useammalle perheelle myös rakennetuilla pientaloalueilla. Nyt kun Valokuitusella kiihdytämme laajamittaista valokuituverkkojen rakentamista ympäri Suomea, haluamme jatkaa yhteistyön tekemistä muiden infran rakentajien kanssa, Valokuitusen liiketoimintajohtaja Sanna Mutka sanoo.

Selkeät vastuut helpottavat yhteisrakentamista ja toteutusta. Yhteistyön alkaessa kumppanukset valitsivat ensin yhdessä alueita, missä yhteisrakentamista on järkevää tehdä. Aluevalintoja seurasi valokuituliittymien myynti ja yleissuunnittelu. Ensimmäisiä kohteita päästiin rakentamaan syksyllä 2019.

– Caruna haluaa tarjota asiakkailleen vahvan älyverkon, joka mahdollistaa asiakkaiden tuottaman uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Tähän tarkoitukseen yhteisrakentaminen on oivallinen keino. Aiemmin yhteisrakentamisen osuus on ollut vain noin 10–20 % hankkeista, kun tehokasta yhteistyömallia ei ole ollut. Nyt yhdessä kuntien ja teleoperaattoreiden kanssa yhteisrakentamisen osuus on saatu jopa kaksinkertaistettua, mikä tuo uusia palveluja entistä useamman asiakkaan saataville ja vähentää rakentamisen haittavaikutuksia, kun paikat laitetaan kerralla kuntoon, Carunan sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Vastaavia sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamishankkeita osallistui Traficomin yhteisrakentamistekokilpailuun mm. Säkylässä, Limingassa, Tyrnävällä, Lumijoella, Muhoksella ja Sonkajärvellä.

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi (Ulkoinen linkki)-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja

Tarjoamme mielellämme medialle mahdollisuuden haastatella ja kuvata Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun kohteita ja hankkeisiin osallistuneita. Haastattelut koordinoi Traficomin puolesta viestintätoimisto Viestintäilme Oy. Olethan yhteydessä viimeistään 2.7. viestintäkonsultti Pirjo Lokkaan, p. 0400 729 093, pirjo.lokka(at)viestintailme.fi sopiaksesi etenemisestä.

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen(at)traficom.fi  

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki)