Traficomin vuoden yhteisrakentamistekokilpailu – sähköyhtiön ja valokuituyrityksen yhteisrakentamisesta syntyi moderni kuituverkko sekä säävarma sähköverkko Pälkäneelle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu siivitti verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Puolitoista vuotta kestänyt yhteisrakentamishanke käynnistyi Pälkäneellä kunnan aloitteesta. Yhteistyö Pälkäneen kunnan ja sen perustaman verkkoyhtiö Pälkäneen Valokuitu Oy:n kanssa on keskeisessä roolissa. Satojen kilometrien mittainen verkko saatiin rakennettua kustannustehokkaasti, kun kaikki voitiin tehdä samalla kerralla eikä katuja tarvinnut avata kuin kerran.

Pälkäneellä yhteisrakennettiin yhdellä kertaa säänkestävä sähköverkko ja valokuituverkko. Heikot tietoliikenneyhteydet oli aiemmin koettu kunnassa kehittymisen esteenä. Pälkäneen Kuitu Oy:n ja sähköyhtiö Elenia Oy:n yhteishanke suunniteltiin ja kilpailutettiin yhdessä. Pääosa kuituverkosta rakennettiin yhteisurakkana, mutta yhteistyötä tehtiin myös teleoperaattoreiden kanssa. Hanke käynnistyi 2016, ja valtion tuen piirissä olevan verkon rakentaminen päättyy tänä vuonna.

Pälkäneen yhteisrakentamisen hanke osallistui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailuun, jossa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista.

̶  On ajatuksena huomioida aina myös kaikkien muiden verkkojen rakentamistarpeet, kun tehdään parannuksia sähkö-, kaasu-, kaukolämpö-, viemäri-, valokuitu- tai minkä tahansa muun verkkoinfraan. Yhdessä tekeminen kannattaa aina. Se tuo säästöjä, kun rakentamiskustannuksia jaetaan yhteisrakentamishankkeissa mukana olevien toimijoiden kesken. Lisäksi näin aiheutetaan asukkaiden arkeen mahdollisimman vähän haittaa, kun työt voidaan tehdä samalla kerralla. Yhteisrakentamisella saavutetaan kustannussäästöjä hyödyntämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti, ja hyödyt jakautuvat kaikille, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

Yhteisrakentamisen mahdollisuudet yllättivät hankkeen osapuolet. Alkuperäinen arvio yhteisrakentamisen määrästä oli 75 prosenttia, mutta todellisuudessa yli 90 prosenttia rakentamisesta tehtiin yhdessä. 

̶  Kokemukset yhteisrakentamisesta ovat Pälkäneellä olleet pelkästään positiivisia. Saatu palaute asukkailta ja alueen toimijoilta on ollut myönteistä. Yhteisrakentamisen edut osoittautuivat paitsi taloudellisiksi, ne ovat parantaneet asukkaiden viihtyvyyttä merkittävästi, kommentoi toimitusjohtaja Esko Koskela Pälkäneen Valokuitu Oy:stä.

Vastaavia sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamishankkeita osallistui Traficomin yhteisrakentamiskilpailuun mm. Etelä-Savossa ja Satakunnassa sekä Limingassa, Tyrnävällä, Lumijoella, Muhoksella ja Sonkajärvellä.

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi (Ulkoinen linkki)-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja

Tarjoamme mielellämme medialle mahdollisuuden haastatella ja kuvata Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun kohteita ja hankkeisiin osallistuneita. Haastattelut koordinoi Traficomin puolesta viestintätoimisto Viestintäilme Oy. Olethan yhteydessä viimeistään 2.7. viestintäkonsultti Pirjo Lokkaan, p. 0400 729 093, pirjo.lokka(at)viestintailme.fi sopiaksesi etenemisestä.

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen(at)traficom.fi 

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki)