Traficomin yhteisrakentamiskilpailun satoa: Netplaza toteutti yhteisrakentamalla Reisjärvelle kattavan kuituverkon ja hyödynsi Nestor Cabelsin kuitukaapeli-innovaatiota

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu on siivittänyt verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Reisjärven kuntalaisista lähes 90 prosenttia on nyt kuituverkon piirissä, kun R-Net, Netplaza ja Elenia rakensivat yhteishankkeena kuntaan kuitu- ja sähköverkon. Nestor Cablesin omasta tuotekehityksestä syntynyt kotimainen metalliton valokuitukaapeli varmisti säänkestävän ratkaisun ja turvallisen asentamistyön sähköverkon kanssa yhteisrakennettaessa. Yhteisrakentamisella oli keskeinen rooli koko hankkeen toteutumisessa.

Maaurakointia vaativiin infratöihin löydettiin Reisjärvellä uusi toimintamalli, kun verkkoyhtiöt R-Net ja Netplaza sekä sähköyhtiö Elenia käynnistivät valokuitu- ja sähköverkon yhteisrakennushankkeen vuonna 2018. Kuitukaapelitoimittaja Nestor Cablesin lisäksi aktiivisesti projektiin osallistui Reisjärven kunta. Kaivuut sovitettiin yhteen valokuidun ja sähkön osalta niin pitkälle kuin se teknisesti oli mahdollista tehdä. Valokuituverkkoa Reisjärvelle rakennettiin 190 kilometriä, josta yhteiskaivantoa sähköverkon kanssa on 155 kilometriä. Yhteisrakentamisprosentti on siis 82 %. Onnistuneeseen lopputulokseen päästiin, kun suunnitelmat yhteensovitettiin ajoissa, maastokatselmukset tehtiin ennen rakentamisen aloittamista ja kun toimijoiden välillä oli aito yhteisrakentamishalu, josta kaikki hyötyivät. 

Yhteisrakentamishanke osallistui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailuun, jossa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista. Traficom palkitsi Reisjärven hanketta johtaneen Netplazan yrityssarjan 1. palkinnolla ja Nestor Cablesin 2. sijalla. 

̶ Merkillepantavaa Reisjärven kohdalla on se, miten laaja-alaisesti hankkeessa kyettiin hyödyntämään yhteisrakentamista. Kolmikanta- tai oikeastaan nelikantayhteistyö on selvästi sujunut saumattomasti, kun tulokset ovat niin erinomaisia. Yhteisrakentamisella saavutettiin kustannussäästöjä hyödyntämällä resurssit mahdollisimman tehokkaasti, ja hyödyt jakautuivat kaikille. Yhtenä selkeänä hyötyjänä olivat alueen asukkaat, koska toimintamalli mahdollisti näin laajan verkon toteuttamisen Reisjärvelle nopealla aikataululla, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala

Myös kuntalaiset pääsivät kokemaan yhteisrakentamisen hyödyt. Paitsi että kustannushyötyä saavutettiin tehokkailla prosessimalleilla, hyvin suunniteltu kilpailutus loi kilpailukykyiset liittymähinnat. Lisäksi asukkaiden etuna oli se, että sähkö- ja kuituverkon kaivuutyöt tehtiin yhdellä kertaa eikä pihamaita ja kadunvarsia jouduttu mylläämään auki vuorovuosina. 

Netplaza Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Hanne Nivalan mukaan toiminnan periaatteena oli alusta saakka asiakaslähtöisyys. Jokainen hanketta toteuttava osapuoli oli valmis joustamaan ja miettimään uusia toimintatapoja, jotta pystyttiin pitämään asiakkaat toiminnan keskiössä. ”Kuitu edellä mennään asiakkaan luokse” muodostui projektipäälliköiden yleiseksi lausahdukseksi. Projektinjohtomalli ja yhteistoiminnan metodit toimivat saumattomasti ja hanke saavutti kaikki sille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet alittaen myös kustannusarvion. 

̶ Olemme voineet hyödyntää ja edelleen kehittää yhteisrakentamisen hyviä toimintamalleja ja käytänteitä myös vuoden 2020 projekteissa, joista yhtenä laajana yhteisrakentamiskohteena urakoidaan nyt Pyhäjoella, Nivala toteaa. 

Uusi työturvallinen ja kestävä kaapeliratkaisu yhteisrakentajille 

Nestor Cables Oy:n suuren kuitumäärän valokuitukaapeli asennettiin Reisjärvellä samaan kaivantoon yhtä aikaa sähkökaapelin kanssa. Suomalainen innovaatio mahdollisti samanaikaisen asennuksen vaarantamatta mitenkään asentajien työturvallisuutta. Uusi metalliton kaapeli voidaan asentaa suoraan sähkökaapelin viereen kaivamalla tai auraamalla. Tuote täyttää maahan asennettavan kaapelin vaatimukset, mikä on perusedellytys Suomen kaltaisissa olosuhteissa, joissa lämpötilat vaihtelevat -40 - +40 asteen välillä. Lisäksi talvella routa liikuttelee kiviaineksia aiheuttaen ylimääräistä rasitusta kaapeleille. 

̶ Oli hienoa, että asiakas valitsi meidät ja tuotteemme mukaan tähän projektiin. Tämäkin projekti osoitti, että olemme onnistuneet kehittämään kaapelin, joka todella toimii yhteisrakentamisessa sähkön kanssa. Kaapelin metallittomuus takaa turvallisen asennuksen ja se kestää asentamisen jopa auraamalla, haastavimmissakin olosuhteista. Kaapelin lisäksi toimitimme projektille verkonrakentamiseen liittyviä asennustarvikkeita kuten jatkoskoteloita. Saimme tiedoin tarpeista hyvissä ajoin ja toimitukset rullasivat moitteetta, kiittää myyntijohtaja Lassi Siivola Nestor Cables Oy:stä. 

Vastaavantyyppisiä sähkö- ja valokuituverkkojen yhteisrakentamishankkeita osallistui Traficomin yhteisrakentamistekokilpailuun mm. Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Kainuussa. 

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi (Ulkoinen linkki)-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. 

Lisätietoja

Tarjoamme mielellämme medialle mahdollisuuden haastatella ja kuvata Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun kohteita ja hankkeisiin osallistuneita. Haastattelut koordinoi Traficomin puolesta viestintätoimisto Viestintäilme Oy. Olethan yhteydessä viimeistään 13.8. viestintäkonsultti Pirjo Lokkaan, p. 0400 729 093, pirjo.lokka@viestintailme.fi sopiaksesi etenemisestä.

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen@traficom.fi

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki)