Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun satoa: kuntasarjan voittaja MPY Palvelut ja ElmoNet yhteensovittivat valokuituhankkeet alueen muihin infrahankkeisiin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu on vauhdittanut verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Pirkanmaalla sijaitseva ja aiemmin Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:nä tunnettu ElmoNet sekä Mikkelissä toimiva teleoperaattori MPY Palvelut Oyj ovat tavoitelleet omissa yhteisrakentamishankkeissaan uutta toimintamallia, jossa eri asennuksia ei tarvitsisi samalla alueella tehdä useina vuosina. Jos yksi toimijoista on ehtinyt tehdä vain omat asennuksensa, nousevat kustannukset seuraavalle toimijalle, kun hänen on väistettävä aiempia asennuksia.

Valokuituverkkoja rakennetaan Suomessa yhä useammin yhdessä sähköyhtiöiden, kuntien, energiayhtiöiden ja vesiosuuskuntien kanssa. Huolellinen suunnittelu, perusteellinen valmistautuminen, tarkka aikataulutus ja yhteisvoimin tehty määrätietoinen toteuttaminen mahdollistavat parhaimman tuloksen. Maaurakoinnin kalleimmat osat eli kaivuukustannukset vähintäänkin puolittuvat, kun katujen varsia ja pihamaita ei tarvitse vuorovuosina avata. Kun hankkeessa on mukana enemmän toimijoita, myös kustannukset jakautuvat useammille. Yhteisrakentaminen mahdollistaa erityisesti valokuitumarkkinoilla olevien pienten yritysten toiminnan, kun ne yhteishankkeiden avulla pystyvät tarjoamaan palvelujaan kilpailukykyiseen hintaan. 

Yhteisrakentaminen tuo huomattavaa elinympäristön infrastruktuurin paranemista alueen asukkaille. Kaivamisesta aiheutuvat melu-, liikenne- ja muut haitat minimoituvat, kun konekaivuut tehdään vain kerran ja maahan asennetaan kaikki tarvittava samaan aikaan. Toimijoiden välinen yhteistyö on vuosien aikana jatkuvasti kehittynyt. Jos ennen toimittiin puhtaasti omien aikataulujen mukaan ja maahan laitettiin yksi johto tai kaapeli kerrallaan, tänä päivänä asiat synkronoidaan ja mukaan lähdetään, vaikkei juuri sillä hetkellä akuuttia tarvetta olisikaan. 

ElmoNet ja MPY Palvelut osallistuivat omilla hankkeillaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailuun, jossa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista. MPY Palvelut nappasi itselleen kuntasarjan voiton. 

̶ Verkottumalla muiden kanssa pienet valokuituyritykset ja -operaattorit saavat lisää muskeleita. Yhteisrakentamisen selkeitä hyötyjiä ovat ennen kaikkea taajama-alueen ulkopuolella harvaan asutuilla alueilla asuvat ihmiset, sillä kuituverkon tarjoaminen kilpailukykyisillä hinnoilla näille alueille tuskin onnistuisi ilman yhteisrakentamisesta saatavaa kustannussäästöä, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala

ElmoNetin kumppaneista yksi on sähköyhtiö Elenia, joka aktiivisesti uusii sähköverkkoaan eri puolella Suomea. Yhtenä esimerkkinä yhteisrakentamisesta on viime kesänä toteutettu Länkipohjan valokuituhanke Jämsässä, jonne rakennettiin yhtä aikaa valokuitu, sähköverkko ja katuvalaistus.

̶ Olimme tutkineet Länkipohjan aluetta jo aiemmin, mutta todenneet sen varsin haasteelliseksi rakentaa. Sähköyhtiö kertoi omista rakentamistarpeistaan alueella, jolloin kiinnostus heräsi uudelleen. Myös kaupungin kiinnostus katuvalojen uusimista kohtaan helpotti kaikkien osapuolten kustannuksia niin, että rakentamiseen lähdettiin. Kuidun kannalta oleellista oli, että liittymishinta saatiin sellaiselle tasolle, että alueen asukkaita saatiin mukaan. Kuitenkin ilman ELY:n tukirahoitusta ei Länkipohjan rakentamista olisi tehty, toteaa ElmoNet Oy:n myyntijohtaja Jari Liski

Vanhoihin kuntakeskuksiin kuuluvien taajamien kehittäminen oli puolestaan Mikkelin kaupungille tärkeää, ja modernit tietoliikenneyhteydet ovat osa kehittämistä. Anttolan, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen sekä perinteisen Mikkelin kaupunginosan Otavan alueella on viime vuosien aikana läpiviety merkittäviä kyläverkkohankkeita. MPY on vastannut kuituverkon suunnittelusta ja rakentamisen koordinoinnista. Yhteisrakentamisosuuksien ojakustannukset saatiin jaettua sähköyhtiön kanssa. MPY Palvelut pyrkii yhdistämään valokuitutöitään mahdollisimman paljon myös kaukolämpöverkon laajennusten ja katuvalojärjestelmien kanssa. Mitä enemmän tavaraa saadaan maan alle yhdellä kaivamisella, sen parempi lopputulos kaikkien osapuolten kannalta. 

̶ Viimeisemmässä hankkeessa Otavassa kysyntä kuidulle on ylittänyt myynnilliset tavoitteet ja mahdollistaa tulevaisuudessa kuituverkon laajentamisen taajaman osalta. Myös kiinteistöjen haluttavuus nousee ja alue pysyy asuttuna ja elinvoimaisena pidempään, arvioi MPY Telecomin toimitusjohtaja Matias Bauer

Vastaavantyyppisiä sähkö- ja valokuituverkkojen yhteisrakentamishankkeita osallistui Traficomin yhteisrakentamistekokilpailuun mm. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. 

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi (Ulkoinen linkki)-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. 

Lisätietoja 

Tarjoamme mielellämme medialle mahdollisuuden haastatella ja kuvata Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun kohteita ja hankkeisiin osallistuneita. Haastattelut koordinoi Traficomin puolesta viestintätoimisto Viestintäilme Oy. Olethan yhteydessä viimeistään 14.8. viestintäkonsultti Pirjo Lokkaan, p. 0400 729 093, pirjo.lokka@viestintailme.fi sopiaksesi etenemisestä.

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen@traficom.fi

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki)