Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun toinen sija Kauhajoen ja Sunetin yhteishankkeelle – katuvalokaapelointi ja valokuituverkko yhtä aikaa maan alle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu siivitti verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Yhteistyö muiden verkon rakentajien kanssa on keskeisessä roolissa. Kauhajoen ja Sunetin yhteishanke on malliesimerkki hyvin toimineesta yhteistyöstä kaupungin ja teleoperaattorin välillä.

Kauhajoen kaupunki uusi katuvalokaapelointiaan ja Sunet eli Suupohjan Seutuverkko Oy asensi yhtä aikaa alueelle valokuituverkkoaan. Molemmat työt toteutettiin yhdellä kaivuulla, jolloin katurakentamisesta aiheutuvat haitat minimoituivat ja kaikki asennukset saatiin kustannustehokkaasti yhtä aikaa maan alle. Kauhajoen kaupunki toimi hankkeen pääurakoitsijana ja oli rakentamisesta päävastuussa. Lisäksi kaupunki huolehti sidosryhmien tiedottamisesta ja yhteisrakentamisen yhteensovittamisesta.

Osapuolet pokkasivat hankkeellaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailun kuntasarjassa toisen sijan. Kilpailussa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista.

̶  Kauhajoen ja Sunetin hanke on malliesimerkki, miten kunnat ja kaupungit voivat ottaa vetovastuun yhteisrakentamisesta. Usein hankkeita johdetaan sähköverkkovetoisesti, mutta yhtä hyvin vastuu voi olla vaikkapa kunnalla tai teleoperaattorilla. Yhteisrakentamisella saavutetaan kustannussäästöjä hyödyntämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Yhteisrakentamisen hyödyt jakautuvat meille kaikille, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

Yhteisrakentaminen toi osapuolille monia etuja. Rakentamisesta aiheutuvat kulku- ja meluhaittoja saatiin tehokkaasti vähennettyä, kun kaikki tarvittava saatiin yhdellä kaivuukerralla tehtyä. Samalla vältettiin peräkkäisiä kaivuita vuorovuosina. Jatkossa ylläpito ja jälkihuolto on helpompaa, kun asennukset ovat samassa ojassa. Kehityksen näkökulmasta energiaystävällisen valaistuksen lisäksi tarjolla on nopea valokuituverkko sitä haluaville.

̶  Kauhajoen kaupungille hanke mahdollisti oman katuvalaistuksen kaapeloinnin uusimisen kustannustehokkaasti. Ennen kaikkea se minimoi alueen asukkaille ja liikkujille kohdistuvia haittoja. Yhteisrakentamisen ansiosta kaapelit ja suojaputket saatiin sijoitettua lähekkäin, mikä lisää katualueen rajallisen tilan tehokasta käyttöä yhteisillä johtokäytävillä. Yhteisrakentamista toteutetaan nykyään kaikissa Kauhajoen kaupungin hankkeissa mahdollisuuksien mukaan, kommentoi Kauhajoen kaupungin kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi.

Sunetille yhteisrakentaminen merkitsi valokaapelitarjonnan laajentamista myös alueille, joissa vielä ei valokuituverkon tarvetta ole, mutta jonne verkon tarve on jossain vaiheessa syntymässä. Oikea-aikainen viestintä kaupungin ja sidosryhmien välillä mahdollisti asioista sopimisen hyvissä ajoin etukäteen, jolloin osapuolet pystyivät varautumaan omiin projekteihinsa myös riittävän ajoissa. 

̶  Meille osallistuminen oli kaupungin suunnalta tehty helpoksi. Saimme aikaisessa vaiheessa tiedon projektin käynnistymisestä ja näin ollen saimme rauhassa tehdä omat suunnitelmamme. Rakentamisen aikana saimme myös olla suoraan yhteydessä rakennusprojektiin, joka mahdollisti nopean reagoinnin mahdollisiin muutoksiin. Sunetille osallistuminen hankkeeseen toi arviolta noin 50 000 euron nettosäästön, kertoo Sunetin toimitusjohtaja Aatu Samppala.

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi (Ulkoinen linkki)-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja

Tarjoamme mielellämme medialle mahdollisuuden haastatella ja kuvata Traficomin yhteisrakentamiskilpailun kohteita ja hankkeisiin osallistuneita. Haastattelut koordinoi Traficomin puolesta viestintätoimisto Viestintäilme Oy. Olethan yhteydessä viimeistään 26.6. viestintäkonsultti Pirjo Lokkaan, p. 0400 729 093, pirjo.lokka(at)viestintailme.fi sopiaksesi etenemisestä.

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen(at)traficom.fi

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki)