Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun yleisöäänestyksen voitto Säkylän kunnan, Lounean ja Köyliön-Säkylän Sähkön yhteishankkeelle – kuituverkko yhteistyössä koko kunnan alueelle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu siivitti verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Yhteistyö muiden verkon rakentajien kanssa on keskeisessä roolissa. Säkylän kunnan, Lounean ja Köyliön-Säkylän Sähkön yhteishanke on malliesimerkki hyvin toimineesta yhteistyöstä kunnan, verkko-operaattorin ja sähköverkkoyhtiön välillä.

Aiemmin pelkällä langattomalla verkolla operoineet Säkylän kunnan asukkaat ja yritykset halusivat parannusta, kun tv-kanavat näkyivät heikosti eivätkä tiedonsiirtoyhteydet toimineet kunnolla.  Verkkoyhtiö Lounea Palvelut Oy rakensi koko Säkylän kunnan alueelle valokuituverkon yhteistyössä kunnan ja KSS:n eli Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa. Kustannukset jaettiin ja hankkeesta saatiin pienen pitäjän toimijoille merkittävää säästöä, kun noin 100 kilometriä ojanpiennarta kaivettiin auki vain yhden kerran. Synergiaa syntyi, kun jokainen toimija pystyi laittamaan omat asennuksensa samaan kaivantoon. Alueen asumisviihtyvyys lisääntyi tiedonsiirtonopeuksien kasvaessa. Myös yritysten toimintamahdollisuudet nousivat uudelle tasolle.

Osapuolet pokkasivat hankkeellaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailun kuntasarjassa yleisöäänestyksen ensimmäisen sijan. Kilpailussa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista.

̶  Säkylän yhteisrakentamista voidaan syystä pitää voittajahankkeena. On hienoa nähdä, miten pienessä maaseutupitäjässä koko alue, sen asukkaat ja siellä toimivat yritykset huomioitiin. Säkylä on nykyaikainen ajassa elävä kunta, joka selvästi tiedostaa maailman muuttumisen entistä digitaalisemmaksi. Yhteisrakentamisella saavutetaan kustannussäästöjä hyödyntämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Yhteisrakentamisen hyödyt jakautuvat meille kaikille, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

Yhteinen projektiorganisaatio rakennettiin urakoitsijavalinnan jälkeen. Kaikki osapuolet olivat mukana suunnittelussa ja vetovastuun hankkeesta otti Lounea. Yhteisiä tapaamisia pidettiin rakentamisen aikana säännöllisesti ja kuntalaisia tiedotettiin aktiivisesti. Jokainen vastasi omasta suunnittelusta ja huolehti siitä, että työmaalla olivat käytettävissä ajantasaiset tiedot.

̶  Hyödynsimme pitkää kokemustamme verkon rakentamisesta ja pyrimme tekemään yhteishankkeeseen liittymisestä mahdollisimman helppoa kaikille osapuolille. Neuvottelimme mm. urakoitsijan kanssa yhteishankkeen hinnat valmiiksi. Näin Säkylän kunta ja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy säästivät aikaa sekä rahaa ja pääsivät ketterästi mukaan hankkeeseen, kertoo Lounean verkon rakennuksen päällikkö Pekka Granlund.  

Kuntalaisilta ja yrityksiltä saatu positiivinen palaute osoittaa, että yhteisrakentaminen onnistui Säkylässä erinomaisesti. Aluekehityksen näkökulmasta on tärkeää, että tietoliikenneyhteyksissä olleet ongelmat poistuivat ja alueen infra saatiin nykyaikaistettua järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi (Ulkoinen linkki)-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja

Tarjoamme mielellämme medialle mahdollisuuden haastatella ja kuvata Traficomin yhteisrakentamiskilpailun kohteita ja hankkeisiin osallistuneita. Haastattelut koordinoi Traficomin puolesta viestintätoimisto Viestintäilme Oy. Olethan yhteydessä viimeistään 26.6. viestintäkonsultti Pirjo Lokkaan, p. 0400 729 093, pirjo.lokka(at)viestintailme.fi sopiaksesi etenemisestä.

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen(at)traficom.fi

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki)