Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun yrityssarjan toinen sija ja yrityssarjan yleisöäänestyksen voitto Lakeuden Kuidun yhteishankkeelle – valokuitu- ja sähköverkot yhtä aikaa maan alle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailu siivitti verkkojen yhteisrakentamista eri puolilla Suomea. Hankkeessa keskeisessä roolissa on yhteistyö verkon rakentajien kesken. Kuitu- ja sähköverkon massiivinen rakentaminen neljän eri kunnan alueella on onnistunut hyvin sujuvan yhteistyön ja selkeästi määritetyn työnjaon ansiosta. Yhteisrakentaminen toi merkittävää hyötyä asukkaille, kun kaikki rakentaminen tehtiin samanaikaisesti ja infra saatiin kerralla kuntoon. Merkittävää säästöä saatiin kaapeliojakustannuksista.

Oulun Seudun Sähkö Kuitu (aiemmin Lakeuden Kuitu) on rakentanut vuosina 2018–2020 Limingan, Tyrnävän, Lumijoen sekä Muhoksen kuntien alueilla valokuituverkkoa noin 30 000 asukkaalle. Valokuituverkkoa on rakennettu reilut 1100 kilometriä, minkä yhteydessä Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy on rakentanut sähköverkkoa noin 200 kilometriä. Yhteisrakentamisessa valokuitu- ja sähkökaapelit on laitettu yhtenevillä reiteillä yhtä aikaa samaan kaivantoon. Hankkeella on ollut yhteinen projektiorganisaatio sekä samat pääurakoitsijat. Oulun Seudun Sähkö -konserniin kuuluva Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy on ollut hankkeesta kokonaisvastuussa.

Yhteisrakentamishanke osallistui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailuun, jossa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla maaurakointia vaativien infratöiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kesken yleistyisi ja helpottuisi. Kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista.

̶  Vaikka hanke laajuudessaan on haastava, on se samalla malliesimerkki siitä, miten pienemmät kunnat voivat kehittää elinvoimaansa, kun ne yhdistävät voimavaransa. Yhteisrakentamisella saavutetaan kustannussäästöjä hyödyntämällä resursseja mahdollisimman tehokkaasti, ja hyödyt jakautuvat kaikille, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

Hankkeessa on työskennellyt kolme pääurakoitsijaa, joista yksi on hoitanut Lumijoen ja Tyrnävän. Limingassa ja Muhoksella ovat olleet omat pääurakoitsijansa. Parhaimmillaan työmailla on ollut yhtä aikaa noin 70 koneyksikköä eli pitkästi toista sataa henkilöä töissä yhtä aikaa. Tekijöiltä on vaadittu teknistä ja rakentamisosaamista sekä kokonaisuuksien hallintaa. Kaiken yhteensovittaminen on vaatinut osapuolilta saumatonta yhteistyötä.

̶  Hanke on ollut alueen elinvoimaisuuden kannalta merkittävä. Se toi nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet aluille, jonne niitä ei muuten olisi rakennettu. Koronakriisi osoitti toimivien yhteyksien tärkeyden konkreettisesti. Joillakin alueilla rakennettiin kuidun ja sähköverkon lisäksi myös katuvalaistusta sekä uusittiin kaukolämpöverkostoa. Merkittävin kustannussäästö saatiin monttukustannuksista. Karkeasti laskien 200 kilometrin kaivukustannukset ovat lähes kaksi miljoonaa euroa. Yhteisrakentamisessa summa voitiin jakaa yhtiöiden kesken, toteaa liiketoimintajohtaja Jukka Kaarre Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy:stä.

Alueiden asukkaiden kannalta merkittävää oli se, että kaikki rakentaminen tehtiin samanaikaisesti vain yhden kerran. Samalla kerralla saatiin uudet sähkö- ja valokuituverkot. Limingassa, Lumijoella ja Tyrnävällä valokuitu saatiin käyttöön jo loppuvuodesta 2019. Muhoksen osalta työt ovat valmiit heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Vastaavantyyppisiä sähkö- ja valokuituverkkojen yhteisrakentamishankkeita osallistui Traficomin yhteisrakentamistekokilpailuun mm. Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Kainuussa.

Traficomin tavoitteena on viedä tietoa kuntiin ja verkkotoimijoille yhteisrakentamisen hyödyistä ja parhaista käytännöistä sekä saada aikaan onnistuneita yhteisrakentamishankkeita. Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi (Ulkoinen linkki)-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja

Tarjoamme mielellämme medialle mahdollisuuden haastatella ja kuvata Traficomin yhteisrakentamistekokilpailun kohteita ja hankkeisiin osallistuneita. Haastattelut koordinoi Traficomin puolesta viestintätoimisto Viestintäilme Oy. Olethan yhteydessä viimeistään 30.6. viestintäkonsultti Pirjo Lokkaan, p. 0400 729 093, pirjo.lokka(at)viestintailme.fi sopiaksesi etenemisestä.

Traficom, viestintäpäällikkö Anne Lappalainen, p. 029 534 5814, anne.lappalainen(at)traficom.fi 

Yhteisrakentamisessa eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti. Lisätietoa yhteisrakentamisesta www.yhteisrakentaminen.fi (Ulkoinen linkki).