Tuore tutkimus kartoitti hälytysajoon liittyviä turvallisuusriskitekijöitä, asenteita ja kommunikointia ensihoitajien havaitsemina

Hälytysajoon liittyy erilaisia riskitekijöitä, joita kartoittamalla ja hallitsemalla hälytysajon turvallisuutta voidaan parantaa. Nyt tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin riskitekijöitä ensihoitajien näkökulmasta.

Tutkimushankkeessa kartoitettiin ensihoitajien itsensä havaitsemia hälytysajonaikaisia turvallisuusriskitekijöitä, ensihoitajien hälytysajoon liittyviä asenteita sekä kehityskohtia ensihoitajien keskinäiseen kommunikointiin hälytysajon aikana.

Hankkeessa saatiin selvitettyä myös ensihoitajien ja ensihoidon ajokouluttajien näkemyksiä miehistöyhteistyön soveltuvuudesta hälytysajoon ja lisäkoulutuksen tarvetta hälytysajoon. Lisäksi esiin nostettiin ensihoitajien näkemyksiä siitä, miten he kehittäisivät hälytysajon turvallisuutta.

Kohti turvallisempaa hälytysajoa -tutkimusraportti on julkaistu kokonaisuudessaan Traficomin julkaisut-sivuilla . Selvityksen Traficomille teki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta projektitutkijat Antti Jakonen, ja Anssi Koski sekä yliopettaja Hilla Sumanen.

Lue myös aihetta käsittelevä kirjoitettu Inkeri Parkkarin blogi: Hälytysajon turvallisuudessa vielä kehitettävää

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, 029 5347 089, inkeri.parkkari(at)traficom.fi, Twitterissä @InkeriParkkari (Ulkoinen linkki)