Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Turvallisuutta yhteistyöllä – Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelma on päivitetty

Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelma EPAS 2020–2024 on keskeinen Euroopan tason riskienhallinnan dokumentti. Se sisältää EU:ssa ja EU-jäsenvaltioissa toteutettaviksi toimenpiteet, joilla ylläpidetään ja parannetaan lentoliikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

EPASin taustalla on EASA-asetuksen velvoite Euroopan ilmailun turvallisuudenhallinnasta ja turvallisuusohjelman ja -suunnitelman ylläpidosta sekä toteuttamisesta. EASA päivittää EPASin vuosittain yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Euroopan lentoliikennejärjestelmän turvallisuuden tilaa ja suorituskykyä seurataan mittarein ja analysoimalla tietoa. EPAS-toimenpiteet kohdistuvat riskiperusteisesti keskeisiin, tunnistettuihin uhkiin tai vaalittavien, turvallisuutta ylläpitävien elementtien kehittämiseen.

Kaksiosainen EPAS koostuu strategisen tason osasta (Volume I), jossa kuvataan keskeiset tavoitteet ja painopisteet. Strategisia painopisteitä ovat edelleen mm. uusien teknologioiden ja toimintamallien turvallinen integrointi ilmailujärjestelmään sekä turvallisuudenhallinnan suorituskyvyn kehittäminen jäsenvaltioissa ja toimijoilla. Toimenpiteet ja linkitys niiden taustalla olevaan teemaan kuvataan osassa 2 (Volume II).

Toimenpiteiden lisäksi EPASiin on koottu hyödyllinen paketti Euroopan lentoliikenteen EU-säädösten tulossa tai meneillään olevista muutoksista ja niiden aikatauluista kommentointivaiheineen.

Tutustu EASAn uutiseen EPASin julkaisusta: European Plan for Aviation Safety 2020-2024 published (Ulkoinen linkki)

Vaikutukset Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmaan

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPAS päivitetään vuosittain EPASin sekä Suomen ilmailun riskienhallinnassa tunnistettujen toimenpidetarpeiden pohjalta. FPAS-päivitys julkaistaan helmi-maaliskuun aikana.

Ilmailun toimijaorganisaatioiden on käsiteltävä turvallisuussuunnitelman heitä koskevat toimenpiteet. Traficom toteuttaa sille osoitetut toimenpiteet ja valvoo turvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käsittelyä organisaatioissa.

Voimassa olevat versiot Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan dokumenteista Traficomin Suomen ilmailun turvallisuusohjelma, -suunnitelma ja suorituskykymittarit -sivulla .

Lisätietoja:

johtaja Jari Pöntinen, jari.pontinen(at)traficom.fi, p. 029 534 6071

johtava asiantuntija, FASP-koordinaattori Heli Koivu, heli.koivu(at)traficom.fi, p. 029 534 6200