Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uusi lentokelpoisuusmääräys Rotax-moottorien kaasuttimien tarkastuksesta

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 17.5.2021 antanut lentokelpoisuusmääräyksen M 3174/21, BRP-Powertrain - kaasuttimien tarkastus. Määräys tulee voimaan seuraavana päivänä 18.5., mutta toimenpiteen toteuttamiseen on aikaa 30.5. asti.

Suomessa on sattunut Rotax 912 -sarjan moottoreilla varustetuille ilma-aluksille useita pakkolaskuun johtaneita moottorihäiriöitä, joiden syynä on ollut kaasuttimen kohon vikaantuminen sen kuluneisuuden vuoksi. Tämän vuoksi määräyksessä vaaditaan ensinnäkin 30.5.2021 mennessä tarkastamaan moottoriin asennettujen kaasuttimien käyntiaika edellisen 200 h tarkastuksen jälkeen. Jos kaasuttimen käyntiaika edellisen tarkastuksen jälkeen ylittää 200 tuntia tai sitä ei voida luotettavasti selvittää, kaasuttimen kunto on tarkastettava 50 lentotunnin tai 60 päivän kuluessa. Tämän jälkeen tarkastus on toistettava aina 210 lentotunnin täyttymiseen mennessä.

HUOM: Määräykseen on 19.5. korjattu viittaus "BRP-Rotax Maintenance Manual Heavy" -käsikirjan kappaleen 73-00-00 kohtaan 2.8 viittaukseksi kohtaan 3.3.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6234