Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi vesiväylien syvyyskäytäntöohje voimaan 15.11.2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut ohjeen Vesiväylien syvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen. Ohjeessa kuvataan väylätietojen esittämistapaa uusilla N2000-merikartoilla, ja siinä on pyritty tuomaan aiempaa selkeämmin esille väylien käyttöä ja siihen liittyvää vastuuta. Ohjetta on tehty yhteistyössä Väyläviraston kanssa, ja se tulee voimaan 15.11.2021.

Uusi ohje korvaa vuonna 2011 annetun ohjeen Väylien kulkusyvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen (4955/1021/2011). Ohjeessa huomioidaan nykyisen merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuvan syvyystietojen vertaustason lisäksi uusi N2000-korkeusjärjestelmään sidottu vertaustaso. Ohjetta tulee soveltaa riippumatta käytettävän merikartan vertaustasosta.

"Päivitetyssä ohjeessa termi kulkusyvyys korvataan termillä mitoitussyväys. Väylä suunnitellaan aina tietyn kokoiselle alukselle, jota sanotaan mitoitusalukseksi", toteaa Traficomin ylitarkastaja Stefan Engström. "Mitoitussyväys tarkoittaa sitä suunniteltua syväystä, jolla väylän mitoitusalus voi normaalisti käyttää väylää, mutta josta voi hyvissä olosuhteissa poiketa", kertoo Väyläviraston johtava asiantuntija Olli Holm.

Tarkemmat väylätiedot jatkossa merenkulkujulkaisussa

Ohjeessa kuvataan väylätietojen esittämistapaa uusilla N2000-merikartoilla. N2000-merikartoilla mitoitussyväyksiä ei enää esitetä kauppamerenkulun väylillä (luokat 1 ja 2). Näiden väylien osalta merikartalla esitetään väylän haraussyvyydet. Tarkemmat väylätiedot, mukaan lukien mitoitussyväys, esitetään jatkossa erillisessä Traficomin julkaisemassa virallisessa merenkulkujulkaisussa (sailing directions). Myös nykyisissä keskivesikartoissa (MSL) olevat kulkusyvyydet tulee käsittää uuden ohjeen mukaisina mitoitussyväyksinä.

”Vaikka kaikkien väylien syväystietoja ei enää esitetä N2000-merikartoilla, kokonaisuutena katsottuna väylistä julkaistaan tulevaisuudessa aiempaa enemmän ja tarkempaa tietoa. Merenkulkujulkaisuissa voidaan esittää merenkulkijalle tärkeitä tietoja ja ohjeita, joita on vaikea sovittaa merikartan standardoituun formaattiin”, Engström kertoo.

Väyläviraston julkaisemat väyläkortit tulevat myös jatkossa tarjoamaan enemmän vesiväyliin liittyvää mitoitus- ja oheistietoa käytännön merenkulun tarpeisiin. Perinteisten (kauppamerenkulun väylien) väyläkorttien korvaaminen uudella digitaalisella palvelulla on käynnistymässä Väylävirastossa. Virallisesta kansainväliset SOLAS-velvoitteet täyttävästä Traficomin merenkulkujulkaisusta tulee olemaan linkitys Väyläviraston väyläkorttipalveluihin. 

Väylien käyttöön liittyvät vastuut selkeämmin esille

Uusitussa ohjeessa tarkennetaan väylien käyttöä ja siihen liittyvää vastuuta. Lähtökohtana on, että navigointitilanteessa vallitseva vedenkorkeus otetaan huomioon kaikilla väylillä, sekä rannikolla että sisävesillä, lisäyksenä tai vähennyksenä väylän ilmoitettuun haraussyvyyteen ja mitoitussyväykseen. Väylänpitäjä vastaa haraussyvyydestä ja väylän käyttäjä käyttämästään syväyksestä.

Ohjeluonnoksesta pyydettiin lausuntoja sidosryhmiltä toukokuussa. N2000 väylä- ja merikarttauudistusta on tehty yhteistyössä Traficomin, Väyläviraston, Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen sekä muiden merenkulun sidosryhmien kanssa. Hankkeen ensimmäiset N2000-merikartat tullaan julkaisemaan ennen vuodenvaihdetta.

Lisätietoja

Traficom: ylitarkastaja Stefan Engström, stefan.engstrom(at)traficom.fi, p. 029 534 6724, Twitterissä @stefuEng

Väylävirasto: vesiväylänpidon johtava asiantuntija Olli Holm, olli.holm(at)vayla.fi, p. 029 534 3338