Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus - turvallisuutta ja tehokkuutta

merikarta, jossa laivaväyliä ja saaristoa

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan suunnitelmien mukaan vaiheittain käyttöön 2021 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso
Väylätietojen esitystapa muuttuu suomalaisilla S-57 ENC -kartoilla osana N2000 merikartta- ja väyläuudistusta. Muutos koskee vain väyläluokkia 1 ja 2 eli kauppamerenkulun pääväyliä. Matalaväylien ...
Vuodenvaihteessa aiempi kauppamerenkulun kulkusyvyysohje korvataan uudella ja väylien syvyystietojen esitystapa merikartoilla muuttuu. Muutoksilla lisätään kuljetustehokkuutta ja sujuvuutta. Ensimm...
Olemme julkaisseet videon N2000 Väylä- ja merikarttauudistuksesta. Videolla kerrotaan tiivistetysti, mitä uudistus tarkoittaa, mikä muuttuu ja mitä hyötyä uudistuksesta on. Video on katsottavissa s...
Väylien käyttö nyt ja tulevaisuudessa liittyy kiinteästi myös N2000 väylä- ja merikarttauudistukseen. Parhaiden tulevaisuuden käytäntöjen selvittämiseksi on perustettu erillinen työryhmä, jonka on ...

Mitä uudistus tarkoittaa?

Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Uudistus yksinkertaistaa pääosin maankohoamisen syvyys- ja väylätiedoille aiheuttaman muutoksen huomioimista käytännön merenkulussa.
N2000 laiva 1

Miksi uudistus tehdään?

Turvallinen merenkulku, vesiväyliemme tehokas hyödyntäminen ja tulevaisuuden navigointimenetelmät edellyttävät ajantasaisen syvyysinformaation esittämistä merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille.
N2000 laiva 2

Miten uudistus toteutetaan?

Merikartat ja vesiväylätiedot uusitaan vuosien 2021-2026 aikana. Vesiväylien ylläpitäjiin tullaan olemaan yhteydessä väylätietojen muutoksiin liittyen.
purje- ja moottorivene väylällä saaristossa

Yhteistyössä

N2000 yhteistyötahojen tunnukset: Traficom. Väylä, Ilmatieteen laitos, Syke ja Euroopan Komissio
Katso yhteystiedot. Uudistuksen vetovastuussa Traficom, mukana yhteistyössä Väylävirasto, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus. Uudistus saa tukea Euroopan Unionilta.