Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtio tukee kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita parantavia infrahankkeita vuonna 2024 noin 3–5 miljoonalla eurolla. Valtionavustusta myönnetään kuntien katuverkolle tai muulle kunnan maalle sijoittuviin hankkeisiin, joissa parannetaan arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta.

Valtionavustusta voidaan myöntää yksittäisille kunnille ja kuntien yhteishankkeisiin. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman tavoitteena on luoda parempia mahdollisuuksia tehdä arjen matkoja kävellen tai pyörällä koko maassa sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Avustusmäärä on maksimissaan 350 000€ hanketta kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään 3.5.2024 klo 16.15.

"Kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita kehittämällä halutaan tarjota yhä useammalle suomalaiselle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja arjen matkoille. Tämä on olennaista myös liikennejärjestelmän toimivuuden ja toimintavarmuuden näkökulmasta. Lisäksi turvallisuus paranee, kun liikenneympäristöstä tehdään vähemmän riskialtista", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Antti Rahiala.

Aikaistetulla haulla pyritään vastaamaan kuntien tarpeisiin

Vuoden 2024 valtionavustusten hakua on aikaistettu edellisvuosiin verrattuna useilla kuukausilla. Näin pyritään saamaan valtionavustuspäätökset tehtyä aikaisemmin ja maksimoitua hankkeiden toteutukseen käytettävissä oleva aika. Lisäksi tavoitteena on, että avustettavat hankkeet olisivat kunnissa tiedossa ennen seuraavan vuoden budjetointia.

Investointiohjelmasta myönnettiin avustusta kunnille ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tähän mennessä jo 248 hanketta 86 kunnasta on saanut avustusta.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Antti Rahiala, antti.rahiala@traficom.fi, p. 029 534 5383