Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae sähköauton hankintatukea 1.1.2022 alkaen

Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada 2000 euroa valtion hankintatukea 1.1.2022 – 31.3.2023 välisenä aikana.

Tukeen varatut määrärahat ja hallituksen esitys muutoksista hakuaikoihin

Yhtenä tuen myöntämisen ehtona on, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Hallitus on 19.9.2022 ehdottanut, että täyssähköautojen hankintatukien hakuaikaa lyhennettäisiin kolmella kuukaudella. Hakuaika päättyisi 31.12.2022.

Toimi näin

1: Tutustu tuen edellytyksiin

Tuki voidaan myöntää, jos alla olevat edellytykset täyttyvät:

 • Auto on täyssähköinen henkilöauto
 • Auton kokonaishinta on enintään 50 000 euroa
  • Kokonaishinnalla tarkoitetaan auton lopullista kauppasopimuksessa olevaa yksilöityä hintaa. Hankittavan auton hinnan enimmäismäärä sisältää hankittavan auton arvonlisäveron ja mahdollisen autoveron sekä muut mahdolliset auton hankintaan liittyvät verot.
 • Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu sähköauto on uusi ja ensirekisteröimätön.
 • Auton voi hankkia aikaisintaan 1.1.2022 ja tukea on haettava viimeistään 31.3.2023.
 • Ostaja tai vuokraaja on yksityishenkilö.
 • Hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen.
 • Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu auto tulee hakijan omaan käyttöön.
 • Hakija sitoutuu pitämään hankintatuen kohteena olevan auton omistuksessaan tai hallinnassaan liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään 1 vuoden ajan auton ensirekisteröinnistä.
 • Pitkäaikaisvuokrattava auto sitoudutaan vuokraamaan ja pitämään omistuksessa tai hallinnassa liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä  vähintään kolmeksi vuodeksi. 

Muut edellytykset

 • Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana yhden täyssähköauton hankintaa varten.
 • Hankintatuki voidaan myöntää samaa henkilöautoa varten ainoastaan kerran. 
 • Valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen tarkoitus ja tavoitteet täyttyvät myös valtionavustuslain mukaisesti.
 • Ukrainan sodan vuoksi luonnollisille henkilöille on asetettu pakotteita. Tällaisille henkilöille on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Hankintatukea- tai muuntotukea ei myönnetä pakotelistalla oleville hakijoille tai oikeushenkilöille, joiden tosiasiallinen omistaja on pakotteiden piirissä. Lisätietoa pakotteista muun muassa ulkoministeriön verkkosivuilta: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Ulkoinen linkki)

2: Osta auto

Tarvitset autoliikkeeltä joko tilausvahvistuksen tai kauppasopimuksen hankintatuen hakemiseen tai pitkäaikaisvuokraustilanteessa pitkäaikaisvuokrasopimuksen.

3: Hae tukea Traficomilta

Hakemuksen liitteeksi tarvitset kopion hankitun sähköauton tilausvahvistuksesta tai kauppasopimuksesta tai pitkäaikaisvuokrasopimuksesta. Jos haluat valtuuttaa toisen osapuolen hoitamaan asiaasi, lue nämä ohjeet. (Ulkoinen linkki)

Ennen hakemuslomakkeen täyttöä tulee esikysymyksiä, joiden jälkeen pääset tekemään hakemuksen, jos hakemisen edellytykset täyttyvät.

Traficom varaa budjetista hakemasi tuen määrärahan, jos edellytykset täyttyvät. Traficom voi aina pyytää lisäselvitystä tuen myöntämiseen liittyvien seikkojen tarkistamiseksi.

4: Tuen myöntäminen ja maksaminen

Hankintatuen myöntämisestä voidaan tehdä päätös vasta ajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen, kun hakemuksen kohteena oleva ajoneuvo ensirekisteröidään tuen saajan nimiin liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin. Jos hankintatuki myönnetään, tuki maksetaan hankintatukipäätöksen mukaisesti.

Tieto ensirekisteröinnistä tulee automaattisesti liikenneasioiden rekisteristä, mutta Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin ensirekisteröivän sähköauton osalta hakijan on ilmoitettava ensirekisteröinnistä Traficomille.

Miten toimia, jos hakemuksessa ilmoitettu arvioitu ensirekistöintipäivämäärä viivästyy?

Ilmoita Traficomille ajoneuvon ensirekisteröinnin viivästymisestä viimeistään kahden kuukauden kuluttua arvioidusta ensirekisteröintipäivästä. Saat ohjeet hakemuksen jälkeen tulleesta sähköpostikuittausviestistä.

Jos ensirekisteröinnin viivästymisestä ei ilmoiteta, lähtökohtaisesti Traficom tekee hylkäävän päätöksen ja määrärahavaraus vapautetaan. 

Asiakaspalvelu

Traficomin neuvonta, p. 029 534 5100 (arkisin klo 8–16.15).