Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae taksiliikennelupaa, jolla saat harjoittaa taksiliikennettä eli ammattimaista henkilöiden kuljettamista henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä.

Toimi näin:

2

Hae taksiliikennelupaa

Taksiliikennelupaa voit hakea sähköisesti liikenteen Oma asiointi -palvelussa kohdassa tieliikenteen liikenneluvat.

Katso ohjevideo: Luvan hakeminen luonnollisena henkilönä (Ulkoinen linkki)/ oikeushenkilönä (Ulkoinen linkki)

Liikenteen harjoittamista koskevissa asioissa luonnollinen henkilö valitsee asiointiroolikseen ”Henkilökohtainen asiointi” ja oikeushenkilö ”Yrityksen/organisaation puolesta asiointi". Luonnollinen henkilö hakijana tai luvanhaltijana asioi siis aina henkilönä, ei toiminimiyrityksensä edustajana. Yrityksen puolesta palvelussa voi asioida vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä joko valtuutettuna tai ilman erikseen annettua valtuutta kaupparekisteriin merkityn roolinsa perusteella.

Lähtökohtaisesti pelkkä hakemus riittää, sillä Traficom saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä.

Myöskään todistusta taksiyrittäjätutkinnon suorittamisesta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteeksi vaan Traficom saa tiedon hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta suoraan koulutusorganisaatiolta.

Hakemusmaksu 220 euroa maksetaan palvelussa. Maksua ei palauteta, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää tai hakemus peruutettaisiin.

3

Saat luvan postitse

Saat lupapäätöksen liitteineen postitse arviolta 3 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemukseen pyydetyt täydennykset ja selvitykset vaikuttavat kokonaiskäsittelyaikaan.

Taksiliikennelupa tai sen jäljennös on oltava mukana ajoneuvossa liikennettä harjoitettaessa. Traficom ei toimita sähköpostitse kopioita taksiliikenneluvista.