Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa, mikäli ilma-aluksella on erillinen käyttäjä, haltija tai edustaja (eri taho kuin omistaja tai omistajat).

Ilma-aluksen käyttäjää, haltijaa tai edustajaa koskevien tietojen muutoksista on ilmoitettava 14 päivän kuluessa Liikenne- ja viestintävirastoon.

Mikäli ilma-aluksella on useita omistajia, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa ilmoitus tai mukaan tulee vaihtoehtoisesti liittää valtakirja kaikilta omistajilta.

Käyttäjä-, haltija- tai edustajatietojen ilmoittaminen

Ilma-aluksen käyttäjä-, haltija- tai edustajatiedon lisäämisestä tai poistamisesta ilmoitetaan molempien osapuolien allekirjoittamalla lomakkeella. Ilmoituksen tarvittavine liitteineen voi lähettää postitse tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) traficom.fi .

Liikenneasioiden rekisteriin ilmoitettu käyttäjä-, haltija- tai edustajatieto on aina voimassa toistaiseksi, joten tiedon poistamisesta tulee myös tehdä ilmoitus. Lomakkeella voi tarvittaessa ilmoittaa yhtä aikaa yhden lisäyksen sekä yhden poistamisen. Olemassa oleva tieto poistuu automaattisesti omistajan muutoksen yhteydessä, ellei samalla tehdä uutta käyttäjä-, haltija- tai edustajailmoitusta.

EU:n huoltotoiminta-asetuksen mukaan mikäli ilma-aluksella on rekisteriin merkitty käyttäjä, siirtyy omistajan vastuut käyttäjälle, jollei heidän välillään ole erikseen muuta sovittu. Lue lisää ilma-aluksen omistajan vastuista (Ulkoinen linkki)

Lisätietoa ilma-alusten rekisteröinnistä ja rekisteritietojen muutoksista (Ulkoinen linkki).