Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilma-aluksen omistaja voi hakea rekisteröintiä ilma-alukselle, joka täyttää ilmailulain asettamat rekisteröintiedellytykset. Ilma-aluksen tulee olla rekisteröity, jotta sitä voidaan käyttää ilmailuun.

Poikkeukset miehittämättömille ilma-aluksille

Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva sääntely poikkeaa muusta ilmailun sääntelystä. Miehittämättömiä ilma-aluksia ei voi rekisteröidä, vaan miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien tulee rekisteröityä.

Toisin kuin tieliikenteessä, ilma-aluksen ei tarvitse olla lentokelpoinen, jotta se voitaisi rekisteröidä. Päin vastoin, se voi saada lentokelpoisuuden vasta, kun se on ensin rekisteröity.

Ilma-alus voidaan rekisteröidä Suomessa, jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai, jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Jos edellä mainittu asuinpaikka tai kotipaikka on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa. Ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on oltava toimivaltainen edustaja Suomessa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi kuitenkin erityisestä syystä rekisteröidä ilma-aluksen Suomessa, jos ilma-aluksella on riittävä toiminnallinen yhteys Suomeen ja ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on toimivaltainen edustaja Suomessa.

Ilma-alusta, joka on merkitty toisen valtion ilma-alusrekisteriin, ei saa rekisteröidä Suomessa.

Ilma-aluksen rekisterissäpidosta peritään vuosimaksu laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä rekisteriin merkityltä omistajalta tai käyttäjältä. Myös kesken kalenterivuoden rekisteristä poistetusta ilma-aluksesta peritään rekisterissäpitomaksu, mikäli ilma-alus on kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä ollut ilma-alusrekisterissä.

Ilmailulain mukaan ilma-aluksen omistajalla on velvollisuus ilmoittaa rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista 14 vuorokauden kuluessa. Siltä varalta, että ilma-aluksen ostaja ei noudata tätä velvoitettaan, on myyjällä mahdollisuus vapautua omistajan velvoitteista tekemällä ilmoituksen omistusoikeuden muutoksesta. Omistajan vastuut hänen osaltaan päättyvät sinä päivänä, kun ilmoitus on kirjattu vastaanotetuksi viranomaisen kirjaamoon.

EU:n huoltotoiminta-asetuksen mukaan mikäli ilma-aluksella on rekisteriin merkitty käyttäjä, siirtyy omistajan vastuut käyttäjälle, jollei heidän välillään ole erikseen muuta sovittu. Lue lisää ilma-aluksen omistajan vastuista

Päivitetty