Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lentoliikenteen onnettomuuksista, vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittaminen

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella tai suomalaisella ilma-aluksella tai Suomessa myönnetyn lentotoimintaluvan nojalla on ilmoitettava Traficomille.

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella on ilmoitettava EU-asetuksen 376/2014 (Ulkoinen linkki) mukaisesti. Lisätietoa siitä löytyy ilmailuohjeesta GEN T1-4 (Ulkoinen linkki).

Ilmoituksen voi tehdä oheisella sähköisellä palvelulomakkeella.

Ilmoitusten tiedot (pois lukien henkilötiedot) tallennetaan Euroopan komission Eccairs-tietojärjestelmään, jonka avulla seurataan lentoturvallisuuden tilaa.

Ilmoituksista saatavaa luottamuksellista tietoa hyödynnetään lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Kuvaile tapahtumaa riittävän laajasti, jotta vastaanottaja saa siitä selkeän käsityksen ja turvallisuusanalyyseistä saadaan kattavia.

Varmista, että ilmoituksesta käyvät ilmi muun muassa seuraavat seikat:

  • Kerro, mitä tapahtui.
  • Kerro, mitkä olivat seuraukset.
  • Arvioi tapahtuman syytä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
  • Kuvaile säätilaa.
  • Jos kyse on lennosta, täytä huolellisesti kohdat Tapahtuman kuvaus sekä Ilma-alus tiedot.

Vakavat vaaratilanteet esimerkit .

Poikkeaman vakavuusluokitus .

Poikkeamien kategoriatyypit

Video-ohje ilmailun turvallisuuspoikkeamailmoituksen tekemiseen

(https://www.youtube.com/watch?v=gW7fBmbP3zA)