Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lentoliikenteen onnettomuuksista, vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittaminen

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella tai suomalaisella ilma-aluksella tai Suomessa myönnetyn lentotoimintaluvan nojalla on ilmoitettava Traficomille.

Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella on ilmoitettava EU-asetuksen 376/2014 (Ulkoinen linkki) mukaisesti.
Tarkemmat Suomessa noudatettavat menettelyt ja ohjeet on kuvattu ilmailuohjeessa GEN T1-4 (Ulkoinen linkki).
Pakollisesti raportoitavat tapaustyypit eri ilmailutoiminnassa on esitetty EU-asetuksen 2015/1018 (Ulkoinen linkki) liitteissä.

Lisäksi voit aina vapaaehtoisesti ilmoittaa mistä tahansa tilanteesta, joka mielestäsi aiheuttaa todellisen tai mahdollisen riskin ilmailun turvallisuudelle. 

Ilmoitus tehdään ylläolevilla sähköisillä palvelulomakkeilla.
Drone- ja ja maahuolintatoiminnalle on omat ilmoituslomakkeensa ja kaikelle muulle ilmailutoiminnalle omansa. 
Lomakkeen kenttien kohdalla olevien kysymysmerkkien takaa löydät lisäohjeistusta ilmoituksen täyttöön.


Jotta ilmoituksesta saadaan paras turvallisuushyöty, kirjaa "Tapahtuman kuvaus"-kenttään riittävän laajasti:

  • Mitä tapahtui?
  • Mitkä olivat seuraukset?
  • Arvioi tapahtuman syytä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
  • Arvioi, mitä voisi tehdä tai mitä olet jo tehnyt, ettei vastaavaa tilannetta tapahtuisi uudelleen.
  • Kuvaile myös säätilaa, mikäli sillä oli vaikutusta tapahtuneeseen.

Alempaa löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia poikkeamaraportointiin liittyen. 

Ilmoituksista saatavaa tietoa hyödynnetään lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Kaikessa ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan Just Culture-periaatteita (Ulkoinen linkki)

Matkustajat voivat tehdä ilmoituksen havaitsemastaan turvallisuuspuutteesta kaupallisessa lentoliikenteessä tämän sivun (Ulkoinen linkki) ohjeiden mukaan.

Video-ohje ilmailun turvallisuuspoikkeamailmoituksen tekemiseen