Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus korvasi vammaisen pysäköintiluvan 1.6.2020. Ennen 1.6.2020 myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat ovat voimassa normaalisti luvan voimassaolon loppuun asti. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen. Tunnusta voidaan käyttää vain siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on kuljettajana tai kuljetettavana. Pysäköintitunnus kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Hae tässä palvelussa:

  • uutta liikkumisesteisen pysäköintitunnusta,
  • päättyvän tai päättyneen vammaisen pysäköintiluvan tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen uudistamista,
  • korvaavaa pysäköintitunnusta kadonneen, anastetun tai tuhoutuneen luvan tilalle tai nimen muutoksen johdosta.

Voit hakea pysäköintitunnusta itsellesi tai toiselle henkilölle hänen puolestaan. Voit hakea liikkumisesteisen pysäköintitunnusta sähköisessä asiointipalvelussa tai vaihtoehtoisesti Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus myönnetään, jos myöntämisen edellytykset täyttyvät. Voit hakea palvelussa myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta tunnuksen hakemisen yhteydessä.

Pelkkää verovapautusta ei voi hakea tässä palvelussa. Jos sinulla on jo pysäköintitunnus, voit hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta  erillisessä palvelussa.

Toimi näin

1

Hanki tarvittaessa lääkärinlausunto

Jos sinulla ei ole aiempaa pysäköintilupaa/-tunnusta tai aiempi pysäköintilupasi/-tunnuksesi on myönnetty alle 10 vuoden määräajaksi, koska vammaasi ei ole arvioitu pysyväksi, hanki lääkärinlausunto. Tarvitset lääkärinlausunnon myös silloin, jos uudistettava pysäköintilupasi/-tunnuksesi on myönnetty toisessa EU- tai ETA-maassa, sillä myöntämisen edellytykset vaihtelevat maakohtaisesti.

Lausunnon on täytettävä tunnuksen myöntämisen edellytykset. Lääkäreillä ja lääkäriasemilla on lausuntolomakkeita, jotka on tarkoitettu liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen hakemista varten.

2

Jätä hakemus asiointipalvelussa tai Ajovarmassa

Palvelun käytön edellytysten täyttyessä voit hakea liikkumisesteisen pysäköintitunnusta sähköisessä asiointipalvelussa tai vaihtoehtoisesti Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä. Uusi tunnus ja aikaisemman luvan uudistaminen maksaa 22 euroa. Nimen muutoksen johdosta sekä kadonneen, anastetun tai tuhoutuneen tunnuksen tilalle haettava tunnus (kaksoiskappale) maksaa 16 euroa.

Hakemusta ei tarvitse jättää henkilökohtaisesti vaan toinen henkilö voi asioida puolestasi valtakirjalla. Jos haet tunnusta huollettavallesi, et tarvitse valtakirjaa. Tunnus myönnetään lääkärinlausunnon tai aikaisemman pysyvän vamman perusteella myönnetyn luvan/tunnuksen perusteella. Hakiessasi uutta tunnusta kadonneen, anastetun tai tuhoutuneen tunnuksen tilalle lääkärinlausuntoa ei ole pakollista toimittaa. Aiemman luvan/tunnuksen tiedot tarkistetaan rekisteristä ennen tunnuksen myöntämistä.

Maksa hakemus sen jättämisen yhteydessä. Käyttäessäsi sähköistä palvelua, maksu suoritetaan palvelussa. Varmista, että sinulla on tarvittavat liitteet ennen hakemuksen lähettämistä. Jos haet tunnusta Ajovarmasta, maksu suoritetaan palvelupisteellä. Hakemusta ei voi perua eikä hakemusmaksua palauteta. Hakemusta ei voi postittaa.

Tunnuksen hakemisen yhteydessä voit hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Ilmoita hakemuksessa tai asiointipalvelussa verovelvollisen henkilötunnus sekä sen ajoneuvon rekisteritunnus, jolle haet vapautusta. Vapautusta voi hakea uuden pysäköintitunnuksen ja aikaisemman vammaisen pysäköintiluvan tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen uudistamisen yhteydessä, mutta ei esimerkiksi kadonneen luvan tilalle myönnettävän kaksoiskappaleen hakemisen yhteydessä. Vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintitunnuksen voimassaoloon. Verovapautuksen voi saada vain yhteen ajoneuvoon.

 

3

Pysäköintitunnus postitse kotiin

Saat pysäköintitunnuksen postitse kotiin noin 6 arkipäivän kuluessa hakemuksesi jättämisestä, jos tunnuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Jos sähköisessä hakemuksessasi on puutteita, Ajovarman asiakaspalvelija on sinuun yhteydessä.

Hoitolaitoksille voidaan myöntää pysäköintitunnus asiakkaiden kuljettamista varten. Tunnusta tulee hakea Ajovarmasta hoitolaitoksen työntekijälle. Tunnusta ei voida myöntää yritykselle. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys hoitolaitoksen toiminnan luonteesta ja pysäköintitunnuksen tarpeesta. Pysäköintitunnus hoitolaitoksen työntekijälle myönnetään aina viiden vuoden määräajaksi.

Hakemus liikkumisesteisen pysäköintitunnusta varten

Jos et halua käyttää sähköistä palvelua, toimita hakemus liitteineen Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteelle, missä hakemus tulee maksaa sen jättämisen yhteydessä. Älä postita hakemusta!

Valtakirja liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen hakemista varten