Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Helikopteriturvallisuus

Vuonna 2005, perustettaessa International Helicopter Safety Team:iä (IHST) helikopterionnettomuuksien määrä oli pysynyt jo pitkään kohtuuttoman suurena ympäri maailmaa. IHST:n tavoitteena oli vähentää onnettomuuksia 80 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Onnettomuuksia onnistuttiin vähentämään merkittävästi erityisesti niillä sektoreilla, joihin turvallisuustyötä kohdennettiin. Työ jatkuu nykyisin EASA:n tukeman European Safety Promotion Network Rotorcraft (ESPN-R) (Ulkoinen linkki) -työryhmän toimesta. ESPN-R toimii eurooppalaisten helikoptereiden valmistajien, helikoptereiden käyttäjien, ilmailuviranomaisten, helikopteri- ja lentäjäyhdistysten, tutkimusorganisaatioiden, onnettomuustutkijoiden, yleisilmailuyhteisön sekä joidenkin sotilaallisten helikoptereiden käyttäjien välisenä yhteistyöelimenä. Sen tehtävänä on arvioida, kehittää ja välittää eteenpäin helikopteriturvallisuutta edistävää materiaalia (Ulkoinen linkki), kuten ohjeita, hyviä käytäntöjä ja tiedotteita. Näitä viestitään kansallisille helikopterialan toimijoille. ESPN-R toimii yhteistyössä kansainvälisen helikoptereiden turvallisuustyöryhmän (IHST) kanssa.

Euroopan tason turvallisuustyön suuntaviivat helikopteritoiminnalle ja keskeiset toimenpiteet löytyvät Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelma EPASista (Ulkoinen linkki) ja Rotorcraft Safety Roadmap:ista (Ulkoinen linkki). Kansallisella tasolla turvallisuustyön keskeiset toimenpiteet on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPASissa (Ulkoinen linkki). Ilmailun turvallisuuden tilasta löytyy tietoa Liikennefakta-sivuilta (Ulkoinen linkki).

Finnish Helicopter Safety Team

Finnish Helicopter Safety Team (FHST) on alueellinen työryhmä, joka sai alkunsa osana Euroopan helikoptereiden turvallisuustyöryhmää EHESTiä. FHST:n yksi tärkeimpiä tehtäviä perustettaessa oli analysoida Suomessa tapahtuneita helikopterionnettomuuksia Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksien pohjalta.

Nykyisin FHST toimii itsenäisenä Traficomin tukemana työryhmänä, joka kartoittaa turvallisuustilanteen kehittymistä niin Suomessa kuin Euroopan tasolla. Työryhmän tarkoituksena on edistää turvallisuuskulttuurin ja -tietämyksen tasoa Suomessa, sekä järjestää tiedotustilaisuuksia helikopteritoimijoille. Työssä painotetaan inhimillisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat helikopterioperoinnin turvallisuuteen. Lisäksi edistetään turvallisuuskulttuuria, jossa otetaan henkilökohtaisesti vastuuta onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja edistetään turvallisuuden kehittymistä. FHST järjestää vuosittain helikopteritoimijoille Safety Day-tilaisuuden, jossa käydään läpi turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Suomen työryhmän kokoonpano

 • Lentäjäyhdistys
 • operaattorit
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • koulutusorganisaatiot
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • Utin Helikopteripataljoona
 • Vartiolentolaivue

Työryhmän tavoitteet

 1. edistää ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä hyödyntämällä eri lähteistä saatua turvallisuustietoa (mm. poikkeamatietoa ja kansainvälisiä tietolähteitä) ja eri menetelmiä (mm. riskipajatyö)
 2. kerätä tietoa Suomessa tapahtuneista helikopterionnettomuuksta ja selvittää niihin vaikuttaneita tekijöitä
 3. antaa suosituksia turvallisuuden kehittämiseksi tekijöistä, jotka toistuvasti esiintyvät samantyyppisissä onnettomuuksissa
 4. edistää turvallisuustiedon jalkautumista alan toimijoille ja parhaiksi todettujen toimintatapojen käyttöönottoa Suomessa sekä jakaa EHEST:n ja ESPN-R:n tuottamaa koulutus- ja muuta materiaalia
 5. järjestää helikopteriturvallisuuden yhteistyötilaisuuksia alan toimijoille Suomessa

Yhteystiedot

Janne Pallonen
Lentotoiminan ylitarkastaja

029 5346 236 

janne.pallonen (at) traficom.fi

Päivitetty