Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailulääkäreille

Ajankohtaista

Medikaalitarkastusten vaikeutuessa tarkastukset tulee pyrkiä turvaamaan ensisijaisesti niille ilmailijoille, joille lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassa pysyminen poikkeustilanteen aikana on ehdottoman välttämätöntä. Ilmailulääkärien on syytä huomioida, että luokan LAPL-kelpoisuustodistus on riittävä suuressa osassa yleis- ja harrasteilmailua. Kun LAPL-kelpoisuus on edelleen voimassa, tulee luokka 2 medikaalitarkastukselle olla nyt erityinen syy (esim. palo- ja SAR -lennot sekä HEMS-toiminnan asettamat vaatimukset).
Lääkäri

Koulutukset

Traficomin hyväksymien ilmailulääkäreiden kevään täydennyskoulutus järjestetään perjantaina 19.3.2021 skypenä.
Ilmailulääkäreiden koulutukset
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom helpottaa koronaviruspandemiasta johtuen ilmailun lennonvarmistushenkilöstön lupakirjojen merkintöjen väliaikaista jatkamista päätöksen TRAFICOM/122157/05.00....
Koronatilanne rajoittaa mm. ilmailulääkäreiden vastaanottotoimintaa. Tästä syystä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ottanut käyttöön poikkeusmenettelyn, mikä helpottaa lääketieteellisten ke...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi koronaviruspandemiasta johtuen päätöksen, joka koskee ilmailun huoltohenkilöstön lupakirjojen uusimisia.