Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailulääkäreille

Ajankohtaista

Medikaalitarkastusten vaikeutuessa tarkastukset on syytä pyrkiä turvaamaan ensisijaisesti niille ilmailijoille, joille lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassa pysyminen poikkeustilanteen aikana on ehdottoman välttämätöntä. Ilmailulääkärien on syytä huomioida, että luokan LAPL-kelpoisuustodistus on riittävä suuressa osassa yleis- ja harrasteilmailua. Katso alla oleva tiedote lupakirjaan vaadittavasta lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta. Kun LAPL-kelpoisuus on edelleen voimassa, tulee luokka 2 medikaalitarkastukselle olla nyt erityinen syy (esim. palo- ja SAR -lennot sekä HEMS-toiminnan asettamat vaatimukset). Voimassaolon jatkamismahdollisuus poikkeusmenettelyllä koskee nyt kaikkia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia (luokat 1,2 ja 3, aikaisemmin vain luokat 1 ja 3) sekä yleis- ja harrasteilmailussa usein käytettäviä LAPL-kelpoisuustodistuksia. Muilta osin ohjeistukseen ei ole tullut muutoksia. Katso alla oleva tiedote lentäjille, lennonjohtajille, lennontiedottajille ja matkustamohenkilöstölle: Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja matkustamomiehistön terveydentilatodistusten voimassaolon jatkaminen poikkeusmenettelyllä.
Lääkäri
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom helpottaa koronaviruspandemiasta johtuen ilmailun lennonvarmistushenkilöstön lupakirjojen merkintöjen väliaikaista jatkamista päätöksen TRAFICOM/122157/05.00....
Koronatilanne rajoittaa mm. ilmailulääkäreiden vastaanottotoimintaa. Tästä syystä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ottanut käyttöön poikkeusmenettelyn, mikä helpottaa lääketieteellisten ke...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi koronaviruspandemiasta johtuen päätöksen, joka koskee ilmailun huoltohenkilöstön lupakirjojen uusimisia.