Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun valvonta

Ilmailun alalla Traficom valvoo:

  • lentopaikkoja,
  • lennonvarmistuspalveluja tarjoavia organisaatioita,
  • siviili-ilmailun turvaamispalveluja tarjoavia organisaatioita,
  • lentotoiminnan ja erityislentotoiminnan harjoittajia,
  • droneja,
  • ilmailun koulutusorganisaatioita,
  • ilmailun huolto-organisaatioita,
  • jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta-organisaatioita,
  • tuotanto-organisaatioita,
  • henkilölupia, -pätevyyksiä ja -hyväksyntöjä.

Lisäksi Traficom toimii riippumattomana valvontaviranomaisena lentoasemamaksuihin liittyvissä asioissa sekä suorittaa ilma-alusten ramppitarkastuksia eli SAFA, SANA ja SACA -tarkastuksia.

Traficom valvoo muun muassa ilmailun turvallisuusvaatimusten noudattamista, ilmailutoiminnan vaatimustenmukaisuutta ja ilmailuorganisaatioiden SMS-järjestelmiä ja niiden tehokkuutta. Valvonta perustuu kansalliseen ja EU-tason lainsäädäntöön sekä muihin suomalaisia ilmailuorganisaatioita velvoittaviin säännöksiin.

Tietoja Traficomin suorituskyky- ja riskiperusteisesta toimintamallista

Päivitetty