Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Valtuutetut lentokelpoisuustarkastajat

Tällä sivulla on kuvattuna lentokelpoisuustarkastajan valtuutukseen ja ARC:n myöntämiseen liittyvä ohjeistus ja asiakaslomakkeet. Sivustoa päivitetään vielä.

Lentokelpoisuustarkastuksia ja valtuutettuja lentokelpoisuustarkastajia koskeviin vaatimuksiin ja menettelyihin tuli muutoksia asetuksen (EU) 2019/1383 myötä. Asetus astui voimaan 24.9.2019 ja sitä sovelletaan 24.3.2020 alkaen. Asetusta täydentävää AMC ja GM materiaalia EASA ei ole vielä julkaissut.

ELA1 suositusraporttimenettely poistuu ja jatkossa riippumaton valtuutettu huoltohenkilö voi suorittaa ilma-alukselle vuosihuollon ja sen yhteydessä myöntää ilma-alukselle ARC itse ML.A.901(4).

(EU) 2019/1383 asetuksen tuoma muutos ei vaikuta Liite I ilma-alusten (kansallisten ilma-alusten) lentokelpoisuustarkastuksiin (suositusraporttimenettelyyn).

Ajankohtaista

  • Uusi lentokelpoisuustarkastuksen pöytäkirjapohja on julkaistu Liite I ilma-aluksille. Linkki pöytäkirjaan
  • Huom! ELA1 suositusraporttien perusteella ei voi myöntää ARC:tä enää 23.3.2020 jälkeen jätetyn hakemuksen perusteella
  • Valtuutetuille lentokelpoisuustarkastajille suunnattu koulutus määräysmuutoksista - 29.2.2020, Ilmailumuseo, Vantaa. Linkki tilaisuuden materiaaliin (Ulkoinen linkki)

Tiedote lentokelpoisuustarkastajan valtuutusta hakeville (Ulkoinen linkki)

Lentokelpoisuustarkastajan valtuutuksen hakeminen (EASA ilma-alukset)  

Lentokelpoisuuden tarkastajan valtuutusta voi hakea lentokonemekaanikko, jolla on käyttöoikeudellinen lupakirja tarkastettavan ilma-aluksen huoltamiseen. Part-ML:n mukaan lentokelpoisuustarkastuksiin valtuutettu huoltohenkilöstö voi tehdä lentokelpoisuustarkastuksen vuosihuollon yhteydessä, kun hän myös antaa huoltotodisteen vuosihuollosta ML.A.904(c). Hakemus Part-ML lentokelpoisuustarkastajan valtuutukselle

Lentokelpoisuustarkastajien toimintaan liittyvät lomakkeet

ARC (Form 15c) ja ARC:n toimittaminen Traficomiin

Lomakepohjat ARC 15c:lle

ARC:n kopio tulee toimittaa ilma-aluksen rekisteröintijäsenvaltiolle 10 päivän kuluessa ARC:n myöntämisestä.

ARC tulee ilmoittaa TRAFICOMiin sähköisellä lomakkeella.

Asiointipalveluun

Liite I ilma-alusten lentokelpoisuustarkastajan valtuutuksen hakeminen

(Päivitetään myöhemmin)

Lisätietoa ja koulutusmateriaaleja:

Lentokelpoisuustarkastajien koulutustilaisuuden 29.2.2020 materiaali - linkki (Ulkoinen linkki)

Usein kysytyt kysymykset:

(Päivitetään myöhemmin)