Brexitin vaikutukset ilmailun toimijoille

UK:n sopimukseton ero tuo muutoksia ilmailun toimijoille. Komission lentoturvallisuutta koskevassa asetuksessa säädetään tiettyjä ilmailualan tuotteita, osia, laitteita ja organisaatioita koskevien lupien ja hyväksyntöjen voimassaolon väliaikaisesta jatkumisesta UK:n vetäydyttyä EU:sta.

Ilma-alusten turvatarkastukset ja muut ilmailun hyväksynnät

Mikäli sopimukseton ero toteutuu, niin ilma-alusten turvatarkastuksiin sovellettaisiin samoja menettelyjä kuin kolmansien maiden kanssa.

Rahdin ja postin lähettäjien ja kuljettajien EU-turvahyväksyntiä ei enää tunnustettaisi. UK:n toiminnanharjoittajilta vaadittaisiin kolmansilta mailta edellytettäviä turvahyväksyntöjä.

Ilmailun lupakirjat

UK:ssa myönnetyn lentolupakirjan hyväksyntä sopimuksettoman eron jälkeen:

  • Ilmailun lupakirjojen hyväksynnän myöntämisen edellytyksistä säädetään kansallisesti lentäjien osalta liikenteen palveluista annetussa laissa ja muiden ilmailun lupakirjanhaltijoiden osalta ilmailulaissa.
  • EU-tasoiset kriteerit kolmansien maiden lupakirjojen hyväksymiselle löytyvät nk. lentomiehistöasetuksesta. 

Komission asetuksessa todetaan, että UK:ssa käynnistettyä EU-vaatimusten mukaista koulutusta voisi jatkaa jossain toisessa EU-maassa.

Ilmailussa lupakirjan (ammattipätevyyden) hakijan kansallisuus tai asuinpaikka ei ole luvan myöntämiskriteeri. UK:n kansalaiset voivat UK:n eron toteutuessa hakea muiden kolmansien maiden kansalaisten tavoin hakea EU-lupakirjaa.