Brexitin vaikutukset merenkulkijoille

Merenkulun pätevyyskirjat

UK:n muuttuessa kolmanneksi maaksi, Suomi ei voi myöntää tunnustamista koskevia kelpoisuustodistuksia niille merenkulkijoille joilla on UK:n  myöntämä pätevyyskirja, ennen kuin Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) on auditoinut ja Euroopan Komissio tunnustanut ja lisännyt UK:n tunnustettujen maiden listalle.

UK voi kuitenkin mahdollisesti tunnustaa suomalaisen pätevyyskirjan ja myöntää tunnustamista koskevan kelpoisuustodistuksen. Merenkulun pätevyyksissä ei kansalaisuudella tai asuinpaikalla ole merkitystä, vaan pelkästään sillä minkä valtion viranomainen on pätevyyden myöntänyt.