Brexitin vaikutukset tieliikenteen toimijoille

Tieliikenteen kuljetusyritykset

Sopimuksettomaan eroon päädyttäessä maantieliikenteen tavaraliikenteen osalta Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (UK)  ja EU:n välinen tavaraliikenne perustuisi väliaikaiseen järjestelyyn, jolla hoidettaisiin kahdenväliset kuljetukset vuoden 2019 loppuun nykyisin EU-säädöksin. Väliaikainen järjestely ei kuitenkaan salli kabotaasia eikä kahdenvälisiä sopimuksia UK:n ja EU-maiden kesken.

EU:ssa maantieliikennettä harjoittavilla yrityksillä on oltava pysyvä toimipaikka jossain EU-maassa.

Maantieliikennesektorilla  mahdollinen sopimukseton ero tulee todennäköisesti pidentämään tullikäsittelyaikoja. Lisätietoja Tullin sivuilla (Ulkoinen linkki).  

Tieliikenteen ammattipätevyys

UK:n tai sen hyväksytyn koulutuskeskuksen myöntämät todistukset ammatillisesta pätevyydestä eivät ole enää voimassa muissa EU-maissa, mikäli sopimukseton ero toteutuu. Ammatillinen pätevyyskoulutus tulee suorittaa uudestaan siinä EU-maassa, johon työllistävä yritys on sijoittunut.

EU-kansalaisten pätevyyksien hyväksymisestä UK:ssa ei vielä ole linjattu.

Tieliikenteeseen liittyvät luvat

Jos sopimuksettomaan eroon päädytään, eivät UK:n myöntämät liikenneluvat enää ole voimassa muissa EU-maissa siirtymäkauden jälkeen.

Kuljettajakorttien ja piirtureiden osalta UK:n eroaminen EU:sta ei tuo muutoksia, sillä kortteja säätelevä AETR-sopimus on voimassa.

Vaarallisten aineiden kuljetusten osalta UK on mukana ADR-sopimuksessa.

Ajoneuvojen valmistajat

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä

UK:n sopimukseton ero EU:sta vaikuttaa myös moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiseen. Mikäli UK:n ero EU:sta tulee voimaan, UK:n tyyppihyväksyntäviranomaiset eivät enää ole EU:n tyyppihyväksyntäviranomaisia eivätkä näin ollen voi myöskään hoitaa aikaisemmin tekemiinsä tyyppihyväksyntöihin liittyviä tehtäviä, tarkistuksia tai laajennuksia.

EU:ssa vain sellaisia moottoriajoneuvoja, joiden mukana on valmistajan antama voimassa oleva EU-tyyppihyväksynnän täyttävä vaatimustenmukaisuustodistus, voidaan rekisteröidä, myydä ja ottaa käyttöön.

Yleisiä tietoja moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntään sovellettavasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä päivitetään komission sivuille (Ulkoinen linkki).

Jos UK:n sopimukseton ero EU:sta toteutuu, voi se tuoda muutoksia myös UK:sta käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen rekisteröinnin osalta.

Valmistajakohtaiset CO2-laskelmat

Ajoneuvojen valmistajakohtaisia CO2 päästöjä laskettaessa Britanniassa rekisteröityjä ajoneuvoja ei enää Brexitin jälkeen oteta huomioon, kun tehdään valmistajakohtaisia laskelmia.