Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Brexitin vaikutukset tieliikenteen toimijoille

Tieliikenteen kuljetusyritykset

1.2.2020 tapahtuneen brexitin jälkeen maantiekuljetusten osalta Britannian (UK) ja EU:n väliset tavara- ja henkilökuljetukset perustuvat 11 kuukautta kestävään väliaikaiseen järjestelyyn, jolla hoidetaan kahdenväliset kuljetukset vuoden 2020 loppuun nykyisin EU-säädöksin.

Liikenne- ja kuljetusluvat ovat voimassa EU-säädöksin vuoden loppuun 2020.

Ajo- ja lepoaikasääntely, ml. ajopiirturin käyttö ja piirturien kortit, perustuvat EU-sääntelyyn vuoden 2020 loppuun.

Suoritealojen kuljetukset, kuten vaarallisten aineiden (ADR), herkästi pilaantuvien tuotteiden (ATP) yms. kuljetukset tapahtuvat EU-sääntelyn sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä tämän vuoden loppuun asti.

Yritystoiminnan muu lainsäädäntö (verotus, yritysmuotojen lainsäädäntö, kirjanpito vakuuttaminen, työsuhde ja sen ehdot, työntekijöiden sosiaaliturva ja eläkkeet, tulliasiat) noudattaa niin ikään siirtymäkautta vuoden 2020 loppuun eli toimitaan olemassa olevan sääntelyn mukaisesti.

Maantiekuljetusyrityksiä, joilla on kuljetuksia UK:hon, pyydetään seuraamaan siirtymäkauden aikana tapahtuvia, omaan toimintaansa liittyviä sopimusneuvotteluja ja varautumaan sen jälkeisiin mahdollisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin.

Tieliikenteen ammattipätevyys

UK:n tai sen hyväksymän koulutuskeskuksen myöntämät todistukset ovat voimassa siirtymäkauden aikana normaalisti. 

Ajoneuvojen valmistajat

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä

Ajoneuvojen tyyppihyväksynnän osalta toiminta jatkuu ennallaan siirtymäkauden ajan. Siirtymäkausi alkaa erosopimuksen tultua voimaan 1.2. ja päättyy 31.12.2020.