Brexitin vaikutukset UK:n kansalaisiin Suomessa

Ajokortti

UK:ssa myönnetyn ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ennen eroa

Ennen kuin UK:n ero EU:sta tulee voimaan, voi vakituisesti Suomessa asuva tai vähintään 6 kk Suomessa opiskellut vaihtaa UK:ssa myönnetyn ajokortin suomalaiseen EU-ajokorttien vaihtoa koskevien käytäntöjen mukaan (Ulkoinen linkki). Jos kortin voimassaolo on päättynyt, tulee mukana toimittaa lääkärinlausunto. Uutta kuljettajantutkintoa ei tarvita, jos moottoripyörän tai henkilöauton ajokortin (ryhmä 1) voimassaolon päättymisestä on alle kaksi vuotta. Kortti vaihdetaan Ajovarman palvelupisteessä. Aika kannattaa varata etukäteen (Ulkoinen linkki) ja mukaan tulee ottaa:

  • UK:ssa myönnetty ajokortti tai sen puuttuessa ajokorttiote UK:n ajokorttiviranomaiselta
  • passi tai muu virallinen henkilötodistus
  • kaksi valokuvaa, jos kuvaa ei ole ennestään jo voimassaolevassa suomalaisessa passissa tai henkilökortissa

UK:ssa myönnetyn kuorma- tai linja-autokortin voi vaihtaa suomalaiseen korttiin EU-maita koskevien käytäntöjen mukaan. Jos kortin voimassaolo on päättynyt, tulee mukana toimittaa lääkärinlausunto. Uutta kuljettajantutkintoa ei tarvita, jos kortin voimassaolon päättymisestä on alle vuosi. Kortti vaihdetaan Ajovarman palvelupisteessä. Aika kannattaa varata etukäteen (Ulkoinen linkki)

Diplomaattistatuksella tai kansainvälisissä organisaatioissa ja EU-virastoissa Suomessa työskentelevien ajokortin vaihto onnistuu käytössä olevan mallin mukaan myös mahdollisen sopimuksettoman eron jälkeen. Heidän tulee olla yhteydessä ulkoministeriön protokollapalveluihin.

UK:ssa myönnetyn ajokortin vaihtaminen suomalaiseen eron jälkeen

Eron tultua voimaan UK:ssa myönnetyn ajokortin kelpoisuutta ja vaihtamista koskevat samat säännöt kuin muissakin ns. tieliikenteen sopimusvaltioissa myönnettyjen ajokorttien vaihtamista. Hakemuksen liitteenä on aina oltava lääkärinlausunto.

Jos UK:n sopimukseton ero EU:sta tulee voimaan, niin Suomessa vakituisesti asuva henkilö voi vaihtaa UK:ssa myönnetyn henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin suomalaiseen ilman uutta kuljettajantutkintoa. Vaihdettavan ajokortin pitää olla voimassa ja vaihto pitää tehdä ennen kuin on asunut kaksi vuotta vakituisesti SuomessaKahden vuoden määräaikaa tulkitaan kuitenkin tässä tapauksessa eropäivästä, ei henkilön omista osoitetiedoista. Näin ollen Suomessa jo pitkään asuneiden henkilöiden on eron jälkeen mahdollista vaihtaa voimassa oleva UK:n ajokortti suomalaiseen ajokorttiin ilman kuljettajantutkinnon suorittamista kahden vuoden ajan eropäivästä.

Mikäli ajokortin voimassaolo on ehtinyt päättyä, tulee suorittaa suomalainen kuljettajantutkinto eli teoria- ja ajokoe sekä moottoripyöräkorttia hankkiessa myös käsittelykoe. Jos ajokortti on kadonnut tai varastettu, tulee toimittaa ajokorttiote ja suorittaa kuljettajantutkinto.

Raskaiden luokkien vaihtamiseksi on aina suoritettava kuljettajantutkinto.

Missä tilanteissa UK:ssa myönnetty ajokortti pitää vaihtaa suomalaiseen

UK:ssa myönnetty ajokortti hyväksytään Suomessa turisteina oleskelevilta normaalisti, mutta Suomessa vakinaisesti asuvien tulee vaihtaa kortti suomalaiseen korttiin kahden vuoden sisällä vakinaisen asumisen alkamisesta.

Vaihtaaksesi ajokortin asioi Ajovarman palvelupisteessä. Aika kannattaa varata etukäteen (Ulkoinen linkki). Ota mukaasi:

  • passi tai muu virallinen henkilötodistus
  • kaksi valokuvaa
  • lääkärinlausunto
  • vaihdettava ulkomainen ajokortti tai ajokorttiote

Lisäksi ulkomaisilla ajokorteilla ajavien on täytettävä Suomessa voimassa olevat ajokortin ikä- ja ajoterveysvaatimukset. Henkilöautokortin ikäraja on 18 vuotta, moottoripyöräkortin pyörän tehosta riippuen 16-24 vuotta, kuorma-autokortin 21 vuotta ja linja-autokortin 24 vuotta. 

Lisätietoja ulkomaalaisen ajokortin vaihtamisesta suomalaiseen (Ulkoinen linkki)

Käytettynä ja uutena maahantuodut ajoneuvot

Jos UK:n sopimukseton ero EU:sta ja sitä myöten ETA:sta toteutuu, tuo se muutoksia UK:n viranomaisen VCA:n (Vehicle Certification Agency) tyyppihyväksymien ajoneuvojen maahantuontiin. Eron jälkeen VCA:n myöntämät hyväksynnät eivät ole enää ETA-alueella voimassa. Ajoneuvo voi olla VCA:n tyyppihyväksymä vaikka se tuotaisiin muualta kuin UK:sta. VCA:n hyväksymän ajoneuvon tunnistat e11-alkuisesta tyyppihyväksyntänumerosta, joka on merkittynä rekisteröintitodistukseen tai valmistajan kilpeen.

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti Brexitin jälkeen

Jos VCA:n tyyppihyväksymä ajoneuvo on käyttöönotettu tai rekisteröity UK:ssa/ETA-alueella ennen sopimuksetonta eroa, se voidaan hyväksyä VCA:n tyyppihyväksynnän perusteella ilman selvitystä markkinoille saattamisesta. Käyttöönotto- tai rekisteröintipäivämäärä näkyy ajoneuvon ulkomaisessa rekisteröintitodistuksessa.

Jos VCA:n tyyppihyväksymä ajoneuvo on käyttöönotettu tai rekisteröity sopimuksettoman eron jälkeen, on rekisteröintikatsastuksen yhteydessä esitettävä selvitys markkinoille saattamisesta. Selvityksiä voivat olla esimerkiksi kaupankäynnin yhteydessä käytettävät asiakirjat kuten myyntisopimukset, laskut tai rahtikirjat. Pelkkä vaatimustenmukaisuustodistus (CoC) ei riitä selvitykseksi. Teknisten vaatimusten täyttymisen voi osoittaa selvityksellä komponenttihyväksynnöistä. Selvityksen saa ajoneuvon valmistajalta tai VCA:lta.

Uuden ajoneuvon maahantuonti Brexitin jälkeen

VCA:n ennen sopimuksetonta eroa tyyppihyväksymille ajoneuvoille voidaan myöntää Suomessa yksittäishyväksyntä eron jälkeen, jos tekniset vaatimukset täyttyvät. Teknisten vaatimusten täyttymisen voi osoittaa selvityksellä komponenttihyväksynnöistä. Selvityksen saa ajoneuvon valmistajalta tai VCA:lta.

Sopimuksettoman eron jälkeen VCA:n myöntämä tyyppihyväksyntä ei ole Suomessa voimassa ja Suomessa tehtävän yksittäishyväksynnän yhteydessä on esitettävä selvitys ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta. Tarkemmat tiedot ajoneuvokohtaisesti edellytettävistä selvityksistä saat yksittäishyväksyntöjä tekeviltä katsastustoimipaikoilta. 

Brexitin vaikutuksista matkustamiseen 

UK:n ero EU:sta voi vaikuttaa mm. lentoliikenneyhteyksiin ja matkustajanoikeuksiin .