Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Brexitin vaikutus veneiden tuontiin ja rekisteröintiin

Britannia on EU:sta eroamisensa eli ns. brexitin seurauksena kolmas maa 1.1.2021 alkaen. Kolmansilla mailla tarkoitetaan EU:iin kuulumattomia valtioita. Tämä vaikuttaa myös veneiden ja moottoreiden tuontiin.

Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön Iso-Britanniassa ennen irtaantumista, katsotaan olevan laillisia tuotteita. Irtaantumishetkestä alkaen vesikulkuneuvoja ja moottoreita kohdellaan kuin samoin kuin kolmannesta maasta tuotuja (vrt. USA).

Veneet ja moottorit, jotka on otettu käyttöön tai saatettu markkinoille Britanniassa ennen siirtymäkauden päättymistä 31.12.2020, ovat täysin hyväksyttyjä eli muutoksella ei ole vaikutusta näihin.
Huomioitavaa on, että valmistushetki ei ole merkitsevä, vaan markkinoille saattaminen. Sen katsotaan tapahtuneen, kun tuote on toimitettu markkinoille jakelua, kulutusta tai käyttöä varten eli siirtynyt valmistajalta eteenpäin. Tämä voidaan osoittaa esim. kauppalaskulla.

Veneet ja moottorit, jotka ovat olleet käytössä muualla EU/ETA-alueella ja viedään siirtymäajan päätyttyä Britanniaan ovat myös hyväksyttyjä, jos ne tuodaan sieltä myöhemmin Suomeen. Tuotteiden alkuperä tulee selvittää ja varmistua siitä, että ne ovat olleet aiemmin käytössä EU/ETA-alueella.

Veneet ja moottorit, jotka on valmistettu ja saatettu markkinoille muualla kuin EU/ETA-maissa ja tuodaan huvivenekäyttöön suoraan Britanniasta Suomeen, käsitellään kuten muutkin EU/ETA-alueella ulkopuolelta tuodut.
Vaikka kyseessä olisi käytetty vene tai moottori, tulee rekisteröintiin esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi tai ruotsiksi, jos vene tai moottori on saatettu markkinoille siirtymäkauden jälkeen eli 31.12.2020 jälkeen.

Veneet ja moottorit, jotka ovat valmistettu ja saatettu markkinoille EU/ETA-maissa ennen brexitiä, hyväksytään kuten tähänkin saakka.

1.1.2021 alkaen myös Britanniasta veneitä ja venemoottoreita tuovien jakelijoiden asema muuttuu. Heistä tulee maahantuojia, jolloin myös heidän huvivenedirektiivin mukaiset velvollisuutensa muuttuvat (artikla 9).

Britanniaan sijoittautuneiden valmistajien on haettava uutta valmistajatunnusta EU:n jäsenvaltion kansallisilta viranomaisilta, jos heillä on Britannian viranomaisten myöntämä valmistajatunnus.

Kolmanteen maahan sijoittautuneiden valmistajien, joilla tällä hetkellä on Britannian viranomaisten antama valmistajatunnus ja jotka aikovat saattaa tuotteitaan EU:n markkinoille siirtymäkauden päätyttyä, on haettava uutta valmistajatunnusta EU:n jäsenvaltion kansallisilta viranomaisilta.

Britanniaan sijoittautuneiden ilmoitettujen laitosten antamat todistukset lakkaavat olemasta voimassa EU/ETA-alueella.

Lue lisää