Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikkumispalveluiden rajapintavelvoitteet

Liikkumispalveluiden rajapintavelvoitteita on kolme. Olennaisten tietojen avaamisvelvoite koskee kaikkia henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajia. Lippu- ja maksujärjestelmätietojen avaamisvelvoite koskee niitä linja-auto- ja rautatieliikenteen toimijoita, joilla on käytössään sähköinen lippu- ja maksujärjestelmä. Puolesta-asioinnin velvoite taas koskee niitä toimijoita, joilla on käytössään sekä sähköinen lippu- ja maksujärjestelmä että käyttäjätilijärjestelmä.

Olennaisten tietojen avaamisvelvoite

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että liikkumispalvelua koskevat olennaiset ja ajantasaiset tiedot on saatavissa koneluettavassa muodossa.

Olennaiset tiedot on ilmoitettava NAP-palvelussa. (Ulkoinen linkki)

Olennaiseksi määriteltyjä avattavia tietoja ovat mm.
- nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot
- reitit, palvelualueet
- pysäkit
- aikataulut
- hinta ja maksutavat
- palvelun saatavuus
- esteettömyys

Huomioitavaa on, että velvoitteen sisältö voi olla erilainen eri palveluilla. 

Ohjeet tietojen ilmoittamiseksi NAP-palveluun löytyvät täältä (Ulkoinen linkki)

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajia ovat:

- taksi- ja bussiyrittäjät
- rautatie-, lento- ja laivayhtiöt
- muut liikennettä järjestävät tahot, kuten kunnat ja toimivaltaiset viranomaiset
- asemat, satamat ja terminaalit
- liikennepalveluita välittävät tahot kuten taksien välityskeskukset
- kaupalliset pysäköintilaitokset
- autovuokraamot sekä muut kulkuvälineitä vuokraavat toimijat sekä kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut

Lippu- ja maksujärjestelmien avaamisvelvoite kertalippujen ja varattavien kuljetusten osalta

Tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajan, välityspalvelun tarjoajan tai näiden puolesta lippu- ja maksujärjestelmästä vastaavan toimijan on avattava liikkumispalvelun tarjoajille ja yhdistämispalvelun tarjoajille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta voi (ilman käyttöä rajoittavia ehtoja):

  • Hankkia vähintään perushintaisen kertamatkaan oikeuttavan lipputuotteen johon perustuvan matkustusoikeuden on oltava todennettavissa helpolla tavalla yleiskäyttöisen teknologian avulla.
  • Varata yksittäisen matkan tai kuljetuksen, jonka täsmällinen hinta ei ole tiedossa palvelun alkaessa tai joka muusta syystä sovitaan maksettavaksi palvelun päättymisen jälkeen.

Puolesta-asioinnin velvoite

  • Velvoite koskee kaikkien liikennemuotojen henkilöliikenteen toimijoita ja tukipalveluita, joilla asiakkaiden tiedot ovat käyttäjätileillä ja joilla on lippu- ja maksujärjestelmä.
  • Puolesta-asioinnilla tarkoitetaan sitä, että olemassa olevan käyttäjätilin haltija (asiakas) valtuuttaa puolestaan liikkumis-tai yhdistelmäpalvelun tarjoajan hankkimaan lipputuotteita ja muita liikkumispalveluita hyödyntämällä käyttäjän tunniste- ja käyttäjätietoja sekä alennuksia, korvauksia tai hankkimaan hänelle erityisehdon sisältävän lipun.

Rajapintakäytännöt

Liikennepalvelulaki velvoittaa toimijoita avaamaan olennaisten tietojen, kertalipun ja puolesta-asioinnin rajapinnat. Lisäksi laki velvoittaa toimijoita yhteistyöhön rajapintojen avaamisessa.

Rajapintakäytännöt auttavat rajapintojen käytöstä sopimisessa ja lain velvoitteiden täyttämisessä.

Ajantasaiset rajapintakäytännöt Liikkumisen rajapinnat -sivustolla

Rajapintakäytäntöjen ja liikkumisenrajapinnat.fi -sivuston materiaalin tarkoituksena on yhdessä alan toimijoiden kanssa jakaa ja kehittää  sopimuskäytäntöjä rajapintojen avaamiseen ja niiden käytöstä sopimiseen.

Kyse ei ole Traficomin määräyksistä tai ohjeistuksesta, eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia. Kyse ei ole myöskään sitovista voimassa olevaa lainsäädäntöä koskevista tulkinnoista. Rajapintakäytännöt ovat luonteeltaan ei-sitovia suosituksia.

liikkumisenrajapinnat.fi (Ulkoinen linkki)

Käytännesäännöt ja Lippu-hanke (2017-2018)

Käytännesäännöillä tarkoitetaan liikennepalvelulain tavoitteita edistäneen Lippu-hankkeen (2017-2018) tekemää selvitystä liikennepalvelulain matkaketjujen sopismuskäytännöistä.

Lippu-hanke (2017-2018) oli Liikenne- ja viestintäministeriön asettama hanke, jonka tarkoituksena oli luoda edellytyksiä yhtenäisten matkaketjujen tarjoamiselle liikennepalvelulain mukaisesti. Hankkeessa olivat mukana Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto. Hankkeessa valmisteltiin matkaketjujen ns. käytännesääntöjä yhteistyössä toimialan toimijoiden kanssa.

Käytännesääntöihin on koottu asioista, jotka toimijoiden olisi hyvä huomioida ja joista toimijoiden olisi hyvä sopia, jotta matkaketjujen tarjoaminen olisi mahdollista ja matkustajan palvelukokemus myös häiriötilanteissa olisi mahdollisimman sujuva.

Käytännesäännöt, jotka koskevat toimijoiden sopimuksia ja yhteistoimintaa, ovat oikeudelliselta luonteeltaan viranomaisen neuvontaa ja suositus. Suositus ei ole oikeudellisesti velvoittava, vaan oikeudelliset velvoitteet säädetään laissa, asetuksissa ja määräyksissä.

 

Päivitetty