Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom on mukana kehittämässä valtakunnallista liikennejärjestelmää ja liikenteen palveluja yhteentoimivaksi kokonaisuudeksi. Joukkoliikenne kuuluu tähän olennaisena osana.

Traficom yhteensovittaa toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikennetoimintaa. Lisäksi Traficom koordinoi valtakunnallisia joukkoliikenteen kehittämishankkeita ja joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmää (Jousi-ryhmää). Traficom on myös mukana edistämässä lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta.

Traficom valmistelee alueellisten valtionavustusten kiintiöinnit sekä tekee suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen valtionavustuspäätökset (Ulkoinen linkki). Joukkoliikenteen valtionrahoitusta sekä toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikenteen tunnuslukuja voi tarkastella tieto.traficom.fi -palvelussa (Ulkoinen linkki). Traficom ylläpitää myös valtakunnallista reittiopaspalvelua, Matka.fi:tä. Liikennehallinnon tavoitteena (Ulkoinen linkki) on kuitenkin antaa vastuuta matkustajainformaation tuottamisesta entistä enemmän markkinoille.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kehittäminen tukee ilmastotyötä

Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä liikennejärjestelmä, jonka pääpaino on julkisen liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä digitaalisuutta hyödyntävien uusien palveluiden muodostama saumaton kokonaisuus. Joukkoliikenne on suosituinta isoilla kaupunkiseuduilla ja pääkaupunkiseudulla jo nyt viidennes matkoista tehdään joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen käyttöä voidaan tukea lisäämällä sen palvelutasoa, saavutettavuutta ja käytön helppoutta. Myös matkaketjujen sujuvuus ja kannustava hinnoittelu lisäävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta suhteessa henkilöauton käyttöön. Joukkoliikenteen itsensä tuottamia päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi siirtymällä diesel-busseista sähköbusseihin.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli vuonna 2016 kaikista kotimaanmatkoista seitsemän prosenttia, kun mukaan lasketaan junalla, bussilla, raitiovaunulla ja metrolla tehdyt matkat. Joukkoliikenteen osuus kotimaan matkasuoritteesta (henkilökilometreistä) on jonkin verran matkalukuosuutta suurempi, kaikkiaan yksitoista prosenttia. Suoriteosuutta kasvattavat kaupunkiseutujen väliset pitkähköt matkat.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuudet suurissa kaupungeissa (HLT, 2016 vuoden luvut)

Helsingin seudun liikenne                  20 %

Tampere                                             9 %

Turku                                                  8%

Oulu                                                    5%

Päivitetty