Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaarallisten aineiden ilmakuljetukset

Ilmakuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/1994) ja vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevaa asetusta (210/1997).

Lainsäädäntö perustuu kansainvälisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräyksiin (Ulkoinen linkki).

Traficom valvoo vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia.

Tiettyjen aineiden ilmakuljetus on kielletty kaikissa olosuhteissa, joidenkin aineiden ilmakuljetus matkustajailma-aluksessa ja rahti-ilma-aluksessa ilman poikkeuslupaa on kielletty ja osa aineista vaatii erityisen hyväksynnän ja/tai ennakkoilmoituksen. Yksityiskohtaisia määräyksiä on pakkaamisesta, tarvittavista asiapapereista ja merkinnöistä. Kuljetuksen suorittajan on tarkastettava jokainen kolli ennen rahtikuljetusta sen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Henkilökunnan kattavalla koulutuksella varmistetaan turvalliset ilmakuljetuset.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevat määräykset sisältävät myös rajoituksia aineista, joita matkustajatja miehistön jäsenet eivät saa viedä ilma-alukseen matkatavarassaan tai muuten mukanaan. 

Matkustajan vaaralliset aineet

Traficom: Näin pakkaat oikein (Ulkoinen linkki)

Finavia: Tarkista, voitko ottaa tuotteen mukaasi lennolle  (Ulkoinen linkki)

ICAO-TI: Lentomatkustajan tai miehistön vaaralliset aineet / ICAO-TI taulukot 8-1 ja 8-2 suomeksi ja ruotsiksi

Euroopan lentoturvalisuusvirasto EASA: Passengers, dangerous goods (Ulkoinen linkki)