Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

Lainsäädäntö perustuu kansainvälisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräyksiin.

Traficom valvoo vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia.

Tiettyjen aineiden ilmakuljetus on kielletty kaikissa olosuhteissa, joidenkin aineiden ilmakuljetus matkustajailma-aluksessa ja rahti-ilma-aluksessa ilman lupaa (exemption) on kielletty ja osa aineista vaatii erityisen hyväksynnän (approval) ja/tai ennakkoilmoituksen. Yksityiskohtaisia määräyksiä on pakkaamisesta, tarvittavista asiapapereista ja merkinnöistä. Kuljetuksen suorittajan on tarkastettava jokainen kolli ennen rahtikuljetusta sen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Henkilökunnan kattavalla koulutuksella varmistetaan turvalliset ilmakuljetuset.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevat määräykset sisältävät myös rajoituksia aineista, joita matkustajat ja miehistön jäsenet eivät saa viedä ilma-alukseen matkatavarassaan tai muuten mukanaan. 

Matkustajan vaaralliset aineet

Finavia: Tarkista, voitko ottaa tuotteen mukaasi lennolle  (Ulkoinen linkki)

ICAO-TI: Lentomatkustajan tai miehistön vaaralliset aineet / ICAO-TI taulukot 8-1 ja 8-2 suomeksi ja ruotsiksi

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA: Vaaralliset tavarat lentomatkailussa (Ulkoinen linkki)

Euroopan lentoturvalisuusvirasto EASA: Passengers, dangerous goods (Ulkoinen linkki)

Päivitetty