Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

SOLAS-yleissopimus, luku VII

Vuoden 1974 kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981 (Ulkoinen linkki))

SOLAS-yleissopimuksen luku VII sisältää vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset:

  • Osa A - pakatut vaaralliset aineet sekä vaatimus IMDG-säännöstön soveltamisesta
  • Osa A-1 - kiinteä irtolasti sekä vaatimus IMSBC-säännöstön soveltamisesta
  • Osa B - kemikaalikaalisäiliöalusten rakenne ja varustelu sekä vaatimus IBC-säännöstön soveltamisesta
  • Osa C - kaasusäiliöalusten rakenne ja varustelu sekä vaatimus IGC-säännöstön soveltamisesta
  • Osa D -erityismääräykset tiettyjen radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta sekä vaatimus INF-säännöstön soveltamisesta

MARPOL-yleissopimus, liitteet I - III

Vuoden 1978 pöytäkirja, joka liittyy vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (SopS 51/1983 (Ulkoinen linkki))

Sopimus sisältää merenkulun aiheuttaman meriympäristön pilaantumisen ehkäisyyn tähtääviä määräyksiä. Sopimukseen kuuluu tällä hetkellä kuusi liitettä, jotka sisältävät tarkemmat tekniset määräykset. Vaarallisten ja haitallisten aineiden kuljetukseen liittyvät liitteet ovat I - III (Ulkoinen linkki).

  • MARPOL Liite I - määräykset öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi
  • MARPOL Liite II - määräykset nestemäisten kemikaalien irtolastikuljetuksista
  • MARPOL Liite III - määräykset pakattujen meriympäristölle vaarallisten aineiden kuljetuksista

Lisätietoa:

Soveltamisohje (26.2.2020): Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus kotimaanliikenteen lautta-aluksilla ja losseilla suomeksi ruotsiksi  

Analyysi  (Trafi Liikenteen analyysit, suppea analyysi, Trafin julkaisuja 05-2014): Pakattujen vaarallisten aineiden merikuljetuksissa Itämeren oman sääntelyn säilyttäminen tärkeää

Itämeren yhteisymmärryspöytäkirja -koulutus 22.5.2018: aineisto löytyy täältä (Ulkoinen linkki).

Pyroteknisten tuotteiden kuljetus matkustaja-aluksella ei ole sallittu: Traficomin ja Tukesin tiedote 24.2.2020 pyroteknisiä tuotteita kuljettaville suomeksi , ruotsiksi , englanniksi .

Päivitetty