Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Verkottunut ja automatisoituva tieliikenne

Verkottuneen ja automaattisen tieliikenteen kehittymisellä on suuri potentiaali. Ajamisen automaatiolla uskotaan voitavan vähentää inhimillisiä virheitä liikenteessä ja siten vältettyä monet onnettomuudet. Automaation vaikutuksista on kuitenkin vielä hyvin vähän tutkimustuloksia, joten uusia kokeiluja tästä aiheesta kaivataan potentiaalisten hyötyjen varmistamiseksi ja toisaalta automaation lisääntymisen synnyttämien uusien haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Traficom edistää Suomessa verkottunutta ja automaattista tieliikennettä sekä helpottaa kokeilujen toteuttamista.

Määritelmät

Automaattinen ajoneuvo (engl. automated vehicle) kykenee ainakin osin suoriutumaan ajotehtävästä ilman kuljettajaa 

Autonominen ajoneuvo (engl. autonomous vehicle) kykenee suoriutumaan ajotehtävästä ilman kuljettajaa ja ilman yhteyttä muihin ajoneuvoihin tai infrastruktuuriin

Verkottunut tai keskusteleva ajoneuvo  (engl. connected vehicle) on langattomasti yhteydessä toisiin ajoneuvoihin (Vehicle to Vehicle (V2V)) ja/tai infrastruktuuriin (Vehicle to Infra (V2I)) tai muuhun ympäristöön (Vehicle to everything (V2X))

Yhteistoiminnallinen palvelu (engl. C-ITS service) on palvelu, jonka toteuttamiseksi ajoneuvo/liikkuja ja infrastruktuuri tai ajoneuvot/liikkujat vaihtavat tietoa sähköisesti

Lähde: Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä -selvitys (Ulkoinen linkki) 

Automaattiajaminen

Tieliikenteessä automaation nollatasolla kaikki toimenpiteet ovat kuljettajan vastuulla. Teknologian hoitaessa kaiken puhutaan tasosta 5. Ajamisautomaation tasojen lisäksi puhutaan myös automaattisten toimintojen suunnitellusta toimintaympäristöstä (Operational Design Domain ODD), kun halutaan tarkemmin arvioida teknologian toimintaedellytyksiä ja mahdollisia vaatimuksia infralle ja liikenneympäristölle.

Suomessa on tällä hetkellä myynnissä henkilöautoja ja rekkoja, joissa on käytössä kevyen automaatiotason (taso 2) teknologiaa. Kaupunki- ja taajamanopeuksilla toimivia automaattisia piensähköbusseja kokeillaan myös ympäri maailmaa, ja niitä on jo pienissä määrin ostettavissa (esi)kaupalliseen käyttöön. Näitä ajoneuvoja on testattu myös Suomen olosuhteissa ja osa kaupungeista on lähtenyt aktiivisesti edistämään hankkeita, joissa automaattibussit olisivat osa kaupunkiliikennettä jo 2020-luvulla.

Verkottuneet ajoneuvot ja yhteistoiminnalliset palvelut

Tienkäyttäjien ja liikennepalveluiden tuottajien on nykytekniikan avulla mahdollista välittää toisilleen liikkumisen kannalta tärkeää tietoa ajantasaisesti, kun autot tai laitteet, kuten esimerkiksi matkapuhelin, liitetään toisiinsa langattomasti. Yhteys autosta tai mobiililaitteesta voidaan luoda myös liikennevaloihin ja liikennemerkkeihin tai liikenteen ohjauskeskukseen. 

Verkottunut ajoneuvo on yhteydessä verkon kautta toisiin ajoneuvoihin (Vehicle to Vehicle (V2V)), infrastruktuuriin (Vehicle to Infra (V2I)) tai muuhun ympäristöön (Vehicle to everything (V2X)). Verkottuneisuus tarkoittaa, että ajoneuvo voi lähettää ja vastaanottaa tietoa ja informaatiota. Informaation avulla ajoneuvo voi tehdä päätöksiä (joko automaattisesti tai ihmisen tekemänä), joiden avulla voidaan ohjata ajoneuvoa turvallisemmin, tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Yhteistoiminnalliset palvelut (C-ITS-palvelut (Co-operative Intelligent Traffic System Services)) varoittavat automaattisesti liikkujaa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan vaarallisesta tilanteesta tai olosuhteesta, kuten esteestä tiellä tai liukkaasta ajoradasta. Palvelu voi myös antaa tietoa, jonka tarkoituksena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja helpottaa liikkumista muuten, esimerkiksi antamalla tiedon sopivasta ajonopeudesta liikennevaloa lähestyttäessä tai tiedon kadun varrella olevasta vapaasta pysäköintipaikasta.

Suunnitteletko automaattiautokokeilua?

Voimassa oleva tieliikennelainsäädäntö mahdollistaa automaattiautokokeilut Suomessa. 

Automaattiautojen kokeiluista kiinnostuneet tai niitä suunnittelevat tahot voivatkin olla yhteydessä Traficomiin. 

Lisätietoja automatedvehicles@traficom.fi

Automaattiautojen testaamiseen liikenteessä tarvitaan Traficomilta haettava koenumerotodistus.

Päivitetty