Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Aluksen kiinnitys

Aluksena tai alusrakennuksena Liikenneasioiden rekisteriin merkitty alus voidaan kiinnittää. Suomessa alusten kiinnityksiä käsittelevät Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Ahvenanmaan valtionvirasto. Ahvenanmaan valtionvirasto vastaa niiden alusten kiinnityksestä, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa.

Aluksena tai alusrakennuksena Liikenneasioiden rekisteriin merkitty alus voidaan kiinnittää omistajan suostumuksella. Tavallisesti sitoumuskirjana on haltijavelkakirja. Kiinnityksen vahvistamisesta tehdään merkintä velkakirjaan ja rekisteriin.

Alukseen voidaan hakea kiinnityksen vahvistamista useammalle velkakirjalle samanaikaisesti. Eri velkakirjoissa voi olla erilaiset ehdot ja vakuuden saajat. Aluskiinnitys vahvistetaan hakemuksesta velallisen ja velkojan sopimien ehtojen mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii kiinnitysasian rekisteröivänä viranomaisena.

Kiinnitys on voimassa 10 vuotta, ellei sitä erikseen uudisteta tai kuoleteta. Kiinnitys on uudistettava kymmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on vahvistettu tai viimeksi uudistettu. Kiinnitys voidaan uudistaa myös osittain.

Jos kiinnitystä ei uudisteta, se raukeaa. Kiinnitys voidaan myös kuolettaa. Jos alkuperäinen haltijavelkakirja on kadonnut, kiinnitys voidaan kuolettaa kun haltijavelkakirja on kuoletettu käräjäoikeudessa. Kiinnityksen kuolettamishakemukseen on liitettävä alkuperäisenä kärjäoikeuden päätös asiakirjan kuolettamisesta.

Rekisteritiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. Tiedot aluksen kiinnityksistä ja muista rasitteista saa tilaamalla rasitustodistuksen. 

Lisätietoja

Säädökset