Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Aluksen peruskatsastus

Ennen kuin aloitat liikenteen aluksella, huolehdi siitä että se on peruskatsastettu ja sillä on voimassa olevat katsastusasiakirjat. Ennen peruskatsastamista huolehdi siitä, että alukselle on tehty tarvittava suunnittelun hyväksyntä, rekisteröi alus Suomeen ja hae sille Traficomilta kansainvälinen mittakirja. Jos teetät liikenteessä olevalle alukselle merkittäviä muutostöitä, huolehdi siitä, että alus on peruskatsastettu ennen palaamista liikenteeseen. Peruskatsastus tulee kyseeseen uudisrakennusten ja Suomeen ulkomailta liputettavien alusten tapauksessa.

Hae peruskatsastamista vähintään neljä viikkoa ennen aiottua peruskatsastuspäivämäärää. Aineiston hyväksymiseen, itse katsastamiseen ja katsastusasiakirjojen myöntämiseen kuluu aikaa. Uudisrakennuksen tapauksessa aloita suunnittelun hyväksyntä jo aluksen suunnitteluvaiheessa. Ottamalla ajoissa yhteyttä Traficomiin, varmistut siitä, että peruskatsastus tapahtuu sujuvasti.

Peruskatsastuksen hakeminen

1: Aloituskokous

Järjestä aloituskokous Traficomin kanssa ennen kuin ostat aluksen tai aloitat uuden aluksen rakennuttamisen. Tarvittaessa myös telakka ja luokituslaitos osallistuvat kokoukseen. Palaverissa sovitaan peruskatsastusprosessin suorittamisesta ja varmistetaan, että kaikilla on yhdenmukainen tieto vaatimuksista ja sovellettavista säännöistä.

Voit sopia aloituskokouksesta alustekniikkatiimin päällikön Toni Karppisen kanssa, 029 534 5231, toni.karppinen@traficom.fi.

Kokouksessa sovitaan myös eri osapuolten yhteyshenkilöistä ja yhteydenpidosta hankkeen aikana sekä päätösten toimitus- ja laskutusosoitteista sekä laivanisännän mahdollisten edustajien valtuutuksesta asioida laivanisännän puolesta.

2: Suunnitteluaineiston hyväksyttäminen

Hyväksytä aloituskokouksessa sovitut piirustukset ja muu suunnitteluaineisto Traficomilla tai luokituslaitoksella. Lähetä peruskatsastushakemus ja hyväksytettävä materiaali Traficomin kirjaamoon tai luokituslaitokselle sen antamien ohjeiden mukaan.

Traficom tai luokituslaitos tarkastaa hakemuksen mukana toimitetun aineiston ja mikäli tarvitaan lisätietoja tai vaatimukset eivät täyty, tehdään puutteista huomautukset ja korjauskehotukset, jotka on korjattava ennen kuin aineisto voidaan hyväksyä lopullisesti.

Varaa suunnitteluaineiston hyväksymiseen riittävästi aikaa, sillä hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Huolehdi siitä, että suunnitteluaineisto on hyväksytty, ennen kuin rakentaminen tai muutostyö aloitetaan. Näin vältät mahdolliset rakenteelliset korjaukset jos aineistossa on puutteita.

Vaaditut dokumentit on lueteltu alusten katsastuksista annetussa määräyksessä. Liitä hakemukseen kaikki vaaditut tiedot. Jos hakemus on puutteellinen, asian käsittelijä pyytää sinua täydentämään aineiston ennen käsittelyn aloittamista.

4: Katsastaminen

Kun suunnitteluaineisto on hyväksytty, järjestä katsastus Traficomin valvontayksikön tai luokituslaitoksen kanssa. Hae peruskatsastusta viimeistään neljä viikkoa ennen aiottua peruskatsastuspäivämäärää.

Katsastuksessa varmistetaan, että alus on rakennettu ja varusteltu hyväksytyn suunnitteluaineiston ja voimassa olevien vaatimusten mukaan.

5: Katsastusasiakirjojen myöntäminen

Kun katsastus on tehty, myöntää Traficom tai luokituslaitos tarvittat katsastusasiakirjat. Huolehdi siitä, että aluksella on vaadittavat asiakirjat ennen liikennöinnin aloittamista.

Lisätietoja alusten peruskatsastuksesta antaa erityisasiantuntija Sten Sundberg, 029 5346 463, sten.sundberg@traficom.fi.