Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Alusliikennepalvelua koskevat viranomaistehtävät

Alusliikenteen ohjaamisen (Vessel Traffic Service, VTS) kansallinen toimivaltainen viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (Alusliikennepalvelulaki 623/2005).

Toimivaltainen viranomainen perustaa alusliikennepalvelun tietylle alueelle, hyväksyy VTS toimintakäsikirjan ja tekee alusliikennepalveluun liittyvät viranomaispäätökset. Ennen alusliikennepalvelun perustamista on kuitenkin selvitettävä sen tarpeellisuus. Tämän jälkeen alusliikennepalvelu vahvistetaan perustamispäätöksessä, jossa on vähintään seuraavat kohdat:

1) alusliikennepalvelua ylläpitävä VTS-palveluntarjoaja.

2) yhteistoimintasopimus, jos alusliikennepalvelua ylläpidetään yhteistyössä muun viranomaisen tai satamanpitäjän kanssa.

3) VTS-alue sekä pakolliset ilmoittautumispisteet ja reitit.

4) VTS-palveluntarjoajan henkilöstön vähimmäislukumäärä ja pätevyydet.

5) VTS-palveluntarjoajan toimintatavat ja toiminta-ajat.

6) VTS-keskuksen sijainti sekä VTS-keskuksen ja VTS-alueen tekniset järjestelmät.

7) alusliikennepalvelun edellyttämät alusten ilmoittautumista koskevat tarkemmat määräykset ja käytettävät radiokanavat. 

 

VTS palveluntarjoaja on Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, joka vastaa perustamispäätöksen mukaisesti operatiivisesta alusliikenteen ohjaamisesta.

Väylävirasto puolestaan vastaa meriliikenteenohjauksen järjestämisestä, eli rakentaa/ylläpitää operointiin tarvittavan sensoriverkon ja tutkalaitteet. 

Päivitetty