Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Laivavarusteet

Kansainvälisen liikenteen aluksiin asennettavia laivavarusteita koskevat vaatimukset sisältyvät  kansainvälisiin sopimuksiin ja niihin liittyviin säännöstöihin. Kotimaanliikenteen aluksiin sovelletaan usein samoja vaatimuksia kuin kansainvälisen liikenteen aluksiin.

Laivavarustedirektiivi

Euroopan unionissa varusteiden vaatimuksista ja hyväksyntämenettelyistä säädetään laivavarusteista annetussa direktiivissä 2014/90/EU. Direktiivi on saatettu voimaan Suomessa laivavarustelailla (1503/2011).

Laivavarustedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat laivavarusteet määritellään komission (Ulkoinen linkki)täytäntöönpanoasetuksessa, (Ulkoinen linkki) joka päivitetään vuosittain.

Varusteiden hyväksyminen

Laivavarustedirektiivin mukaiset varusteet hyväksyy ilmoitettu laitos, joka antaa varusteelle tyyppitarkastustodistuksen. Tällaisen varusteen hyväksynnän tunnistaa varusteeseen kiinnitetystä ruorimerkistä.

Markkinavalvonta

Traficom vastaa Suomessa laivavarusteiden markkinavalvonnasta, joka on sekä ennakoivaa että reagoivaa. Ennakoivaa valvontaa suoritetaan siellä, missä varusteita valmistetaan ja markkinoidaan. Reagoivaa valvontaa suoritetaan ilmoitusten, virka-apupyyntöjen ja katsastushavaintojen pohjalta. Erityisesti vakavista havainnoista ilmoitetaan myös muille EU-maille.

Asennus alukseen

Laivavarusteiden on oltava voimassa olevien määräysten mukaan hyväksyttyjä, kun niitä asennetaan alukseen. Hyväksyntä tarkistetaan katsastuksessa.

Kunnossapito

Laivavarusteet on pidettävä hyvässä kunnossa ja välittömästi käyttövalmiina joka hetki ja niiden testausta ja kunnossapitoa varten on oltava selvät ohjeet. 

 

Säädöksiä ja määräyksiä