Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Turvallinen merenkulku, vesiväyliemme tehokas hyödyntäminen ja tulevaisuuden navigointimenetelmät edellyttävät ajantasaisen ja harmonisoidun syvyysinformaation esittämistä merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille.

N2000 kuva laivan keula

Merialueille nykyinen merikarttojen ja väylien vertaustaso on teoreettinen keskivesi (MW (Mean Water) / MSL (Mean Sea Level)). Tämä taso on aikariippuvainen eli referenssitaso siirtyy kiinteään maankuoreen nähden maannousun ja merivedenpinnan yleisen nousun erotuksen verran. Teoreettinen keskivesi on käytännössä vuosittain vaihtuva vertaustaso. Merikartoilla esitettävillä syvyysaineistoilla ja väylätiedoilla ei ole ollut yhtenäistä nollatasoa ja merialueella karttojen nollatasot ovat poikenneet toisistaan. Lisätietoa vedenkorkeusjärjestelmistä löytyy Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta (Ulkoinen linkki).

Siirtymällä N2000-järjestelmään vähennetään käytettävien vertaustasojen määrä yhteen hyvin määriteltyyn. Kaikki merikartoilla esitettävä syvyys- ja väylätieto tulevat olemaan samassa maankuoreen sidotussa järjestelmässä. Tämä tulee selkiyttämään nykyistä, keskivesikäsitteen ja maannousun yhteisvaikutuksen ymmärtämisen kannalta hankalaksi osoittautunutta järjestelmää. N2000 -järjestelmän nollataso on maankuoreen sidottu ja se huomioi myös maankohoamisen vaikutuksen, näin ollen merikarttojen syvyystiedot pysyvät ajantasaisina käyttäessä N2000-korkeusjärjestelmään sidottua vedenkorkeustietoa. Merivedenkorkeustiedot mittausasemilla löytyy Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta (Ulkoinen linkki).

Lisätietoa maankohoamisesta löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta (Ulkoinen linkki).

Päivitetty