Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Mitä uudistus tarkoittaa?

Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Uudistus yksinkertaistaa pääosin maankohoamisen syvyystiedoille aiheuttaman muutoksen huomioimista käytännön merenkulussa.

N2000 kuva laivan keula

Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä siirrytään käyttämään valtakunnalliseen N2000-korkeusjärjestelmään sidottua syvyystietojen vertaustasoa. Siirtyminen uuteen syvyystietojen vertaustasoon tulee vaikuttamaan merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin. Merikarttojen syvyys- ja väylätiedoissa näkyviin tuleva muutos johtuu nykyisin käytössä olevien vertaustasojen ja N2000-järjestelmän nollakohdan välisestä erosta. Merialueella tämä vertaustasojen ero vaihtelee noin 10-20 cm merialueesta riippuen. Vesillä liikkujan tulee jatkossa huomioida merialueilla entistä tarkemmin Ilmatieteen laitoksen antamat reaaliaikaiset vedenkorkeushavainnot ja havaintojen ilmoittamisessa käytetty korkeusjärjestelmä.

Merivedenkorkeustiedot löytyy Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta: Merivedenkorkeus  (Ulkoinen linkki)

Toteutettava N2000-uudistus on osa Itämeren maiden yhteistä BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum) -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää merikarttatiedon ja käytettävissä olevan vesisyvyyden tulkintaa. Vastaisuudessa merikartan syvyystieto yhdistettynä vallitsevaan vedenkorkeustietoon kertoo käytettävissä olevan vesisyvyyden - ilman muita nykyjärjestelmän käyttöön liittyviä lähtötietoja ja laskutoimituksia.

Videolla kerrotaan tiivistetysti, mitä uudistus tarkoittaa, mikä muuttuu ja mitä hyötyä uudistuksesta on.

Esite N2000 Väylä- ja merikarttauudistuksesta

Päivitetty