Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Mitä uudistus tarkoittaa?

Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Uudistus yksinkertaistaa pääosin maankohoamisen syvyystiedoille aiheuttaman muutoksen huomioimista käytännön merenkulussa.

Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä siirrytään käyttämään valtakunnalliseen N2000-korkeusjärjestelmään sidottua syvyystietojen vertaustasoa. Siirtyminen uuteen syvyystietojen vertaustasoon tulee vaikuttamaan merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin. Merikarttojen syvyys- ja väylätiedoissa näkyviin tuleva muutos johtuu nykyisin käytössä olevien vertaustasojen ja N2000-järjestelmän nollakohdan välisestä erosta.

Toteutettava N2000-uudistus on osa Itämeren maiden yhteistä BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum) -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää merikarttatiedon ja käytettävissä olevan vesisyvyyden tulkintaa. Vastaisuudessa merikartan syvyystieto yhdistettynä vallitsevaan vedenkorkeustietoon kertoo käytettävissä olevan vesisyvyyden - ilman muita nykyjärjestelmän käyttöön liittyviä lähtötietoja ja laskutoimituksia.

Esitys N2000 Väylä- ja merikarttauudistuksesta